Visos naujienos

  Antreprenerystės galimybių mugė

  2024 m. birželio 3 d. Kauno mokslų ir technologijų parke vyko Antreprenerystės galimybių mugė. Šio renginio tikslas - vienoje vietoje pristatyti ukrainiečiams įvairių įstaigų teikiamas paslaugas: verslo, teisės, migracijos ir kitas, verslo vystymui aktualias paslaugas. Mugės metu pristatyta ir VDU T...

  Susitikimas su Kauno apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru

  2024 m. gegužės 29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikoje teisinę praktiką atliekantys studentai lankėsi Kauno apygardos prokuratūroje. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas pristatė studentams prokuratūros struktūrinius padalinius, jų veiklo...

  Įspūdžiai iš 2024 m. balandžio 26 d. vykusios tarptautinės studentų mokslinės – praktinės konferencija, tema: ,,Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos”.

  Pirmadienį, 2024 m. balandžio 26 d., Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko VDU Teisės fakulteto, Teisės klinikos ir studentų asociacijos Elsa Kaunas organizuota tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija, tema: ,,Šiuolaikinės teisės tendencijos...

  Dovanoto turto paveldėjimas ir nepilnamečių asmenų paveldėjimo klausimai

  Mirus artimam giminaičiui ar šeimos nariui yra susiduriama su paveldėjimo klausimais, t. y. kokiomis dalimis paveldima, kas turi pirmumo teisę į paveldėjimo priėmimą ir pan. Į Teisės kliniką kreipėsi interesantas, kuris prašė išaiškinti ar galima atsiimti dovanotą nekilnojamąjį turtą kai apdovanotas...

  Alimentų indeksavimas ir su indeksavimu susiję klausimai

  Nors apie alimentų (periodinių išmokų) indeksavimą skelbiama ir kalbama nuolat, vis dar susiduriama su klausimais, susijusiais dėl alimentų indeksavimo.  Į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės kliniką kreipėsi interesantas, besidomėjęs alimentų indeksavimu. Teisės klinikos studentai, atsižvelgiant ...

  Balandis – praktinių užsiėmimų mėnuo

  VDU TF Teisės klinikos viena iš vykdomų funkcijų - sudaryti studentams sąlygas  susipažinti su įvairių teisinių institucijų darbu ir jų veiklos organizavimo pagrindiniais principais. Šiuo tikslu, teisinę praktiką atliekantiems studentams balandžio mėnesį buvo organizuojamos praktinio užsiėmimo dieno...

  Ar skyrium gyvenančiam vienam iš tėvų priklauso papildoma poilsio diena, kai vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta yra nustatyta su kitu tėvu?

  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog:  „Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius), darbuotojams, auginantiems neį...

  PERIODINIŲ IŠMOKŲ INDEKSACIJA

  Periodinės išmokos (vaikų ir (ar) buvusių sutuoktinių išlaikymas, žalos ir kt.) indeksuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.72 straipsnio 11 dalimi, 3.78 straipsnio 6 dalimi, 3.208 straipsniu ir 6.288 straipsnio 3 dalimi. Indeksavimas – tai periodi...

  Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

  2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) pataisos, numatančios atvejus, kuomet santuoka bendru sutarimu gali būti nutraukta pas notarą. Santuoka, vadovaujantis  CK 3.51 straipsnio 1 ir 3 dalimis, gali būti nutraukiama pas notarą, jeigu: sutuo...

  Tarptautinė mokslinė-praktinė studentų konferencija

  Gruodžio 1 d. įvyko Vytauto Didžiojo universiteto ir Teisės klinikos organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė studentų konferencija "Teisės aktualijos, tendencijos, aktualijos ir praktinio taikymo probleminiai aspektai". Vykusios konferencijos metu susipažinome su Čekijos Respublikos Palackého uni...

  Neturtinės žalos atlyginimas eismo įvykio atveju

  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo...

  Ar įsivaikinus galima pakeisti įvaikio vardą ar pavardę?

  Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.166 straipsnio 1 dalį, kiekvienam vaikui vardą suteikia tėvai. Spręsdami visus klausimus, susijusius su vaikais, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis (CK 3.3 straip...

  Ar vieno iš sutuoktinių turimos skolos įpareigoja kitą sutuoktinį būti už jas atsakingu?

  Buvimas santuokoje savaime nereiškia, kad vienas sutuoktinis tampa atsakingu už kito sutuoktinio turimas skolas. Kiekvienas asmuo yra pats asmeniškai atsakingas už savo turimas asmenines prievoles kreditoriams. Tačiau, jeigu sutuoktiniai nėra nutraukę santuokos, sudarę ikivedybinės, ar povedybinės s...

  Kaip nustatomas išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis?

     Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.19...

  Ar pasibaigus panaudos sutarčiai turite teisę iškeldinti iš buto panaudos gavėją, kuris turi vaikų?

     Neatlygintinis naudojimasis daiktu - panauda - reglamentuoja santykius tarp šalių, kurių viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būk...

  Naujos sudėties Teisės klinikos konsultantai

     Nuo rugsėjo 1-os savo veiklą Teisės klinikoje pradėjo pažangiausi Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ketvirto kurso studentai, kurie teikia nemokamas teisines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui, nevyriausybinėms ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms bei piliečiams. ...

  Kaip elgtis, jeigu bankomatas neišdavė pinigų, tačiau juos nuo banko sąskaitos nuskaitė?

     Bankomatui neišdavus pinigų, tačiau nuskaičius juos nuo sąskaitos pirmiausia atkreipkite dėmesį kas rašoma ekrane – operacija atlikta, o galbūt bankomato pinigų likutis nepakankamas? Apsižvalgykite, ar niekas Jūsų nestebi ir nelaukia kol nueisite nuo bankomato, galbūt esate skubinamas greičiau pa...

  Ar galima išsipirkti socialinį būstą?

     Socialinė parama - tai asmeniui arba šeimai teikiama pagalba siekiant garantuoti šalies standartus atitinkantį gyvenimo lygį. Socialinės paramos pagrindiniai tiksliai - mažinti skurdą, garantuoti, kad visi šalies gyventojai išvengtų socialinės atskirties, ypač kai jie neturi kitų socialinės apsau...

  Kartu su Mokslo ir žinių švente startuoja ir Teisės klinika

           Su džiaugsmu norime pranešti, jog nuo rugsėjo 1 d. visais teisiniais klausimais nemokamai bus konsultuojamas smulkusis ir vidutinis verslas, visuomeninės ir ne pelno siekiančios organizacijos bei piliečiai, o teisines konsultacijas teiks naujos sudėties pažangiausi Vytauto Didžiojo universi...

  VDU Teisės klinikos 2020-2021 m. veiklos ataskaita

  VDU Teisės fakulteto Teisės klinika jau ne vienerius metus vykdo visuomeninę akademinę veiklą, kurios metu VDU Teisės fakulteto studentai teikia nemokamas teisines konsultacijas smulkiajam ir vidutiniam verslui, ne pelno siekiančioms organizacijoms ir piliečiams. Nuo 2020 m. rudens iki 2...

  Doc. Dr. Albertas Milinis, VDU Teisės fakulteto lektorius, teisininkas, Kazachstano Respublikos Garbės konsulas Kaune, lankėsi „Kauno diena” studijoje

  Pokalbio, vykusio 2021 m. sausio  12 d., metu "Kauno dienos" studijoje su Doc. Dr. Albertu Miliniu buvo kalbėta apie tai, kaip yra tampama užsienio valstybės garbės konsulu, apie garbės konsulo funkcijas, Kauno regiono perspektyvas bendradarbiaujant su Kazachstano Respublika, advokato profesinę veik...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl antstolio veiksmų

  VDU Teisės klinikos studentės konsultavo klientą dėl anstolio veiksmų teisėtumo ir jų apskundimo tvarkos. Klientas nurodė, jog 2011 m. gavo administracinę baudą, kurios nesumokėjo. Praėjus maždaug 9 metams po nuobaudos gavimo, klientas gavo iš anstolio pranešimą, jog bauda bus išieškota, nors per...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl šeimos teisinių santykių

  Į kliniką kreipėsi asmuo su klausimu ar gali būti pagrįstas reikalavimas išieškoti piniginę sumą iš motinos, jeigu vaiko tėvui ir valstybei mokant vaiko išlaikymo pinigus susidarė permoka? Į klausimą atsakinėja teisės studijų programos IV-ojo bei V-ojo kurso studentai. Klientei tokiu atveju buvo ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl alimentų mokėjimo

  Šią savaitę į Teisės kliniką kreipėsi klientė dėl alimentų priteisimo. Klientui buvo aktuali tvarka, kaip galima gauti nepilnamečio vaiko išlaikymą (alimentus) esant nustatytai tėvystei? Klientei buvo paaiškinta, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos įstatymo pataisos, numatančios pri...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos

  Spalio 7 dieną VDU Teisės klinikos studentės konsultavo klientą dėl darbdavio atsiskaitymo su juo pasibaigus darbo santykiams. 2020 m. kovo 30 d. darbo sutartis su klientu buvo nutraukta Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 55 straipsnio pagrindu. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu išeiti...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl santuokos nutraukimo

  Teisės klinikos studentės Ieva, Iveta ir Karolina konsultavo klientę santuokos nutraukimo klausimais. Moteris gavo iš sutuoktinio advokato laišką, kuriame ragino moterį skirtis bei pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. Studentės paaiškino moteriai, kad pagal Lietuvos Respublikos mediacijos į...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl vekselio galiojimo

  Kiekvieną savaitę VDU Teisės studijų programos studentai, dalyvaujantys Teisės klinikos veikloje ir kartu atliekantys teisinę praktiką, turi galimybę konsultuoti Kauno miesto savivaldybės gyventojus jiems iškilusiais teisiniais klausimais. Vienas iš vykusių atvejų praėjusią savaitę – konsultacija ve...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl dovanojimo sutarties panaikinimo

  Šią savaitę į Teisės kliniką atvyko sutuoktiniai, kurie 1998m. savo dukrai padovanojo žemės sklypą, tačiau dabar nori jį atgauti, t.y, panaikinti dovanojimo aktą. Kaip panaikinimo priežastį sutuoktiniai nurodė pašlijusius santykius su dukerimi.  Dovanojimo panaikinimą reglamentuoja LR Civilinis k...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl socialinio būsto skyrimo

  Rugsėjo 30 dieną į VDU teisės kliniką kreipėsi klientas dėl reikalavimų socialiniam būstui gauti. Klientui buvo aktualu ar viršijus valstybės nustatytas minimalių pajamų ribą iš jo gali būti atimtas anksčiau paskirtas socialinis būstas? Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuo...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl darbo teisinių santykių

  Šią savaitę Teisės klinikos studentės Ieva ir Iveta konsultavo klientę dėl netinkamos aplinkos darbe, papildomo darbo bei psichologinio smurto namuose. Studentės suteikė informaciją klientei apei jos teises bei pareigas, pareigybių aprašymą, patarė, kur kreiptis, kad būtų apgintos jos pažeistos t...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl šeimos teisinių santykių

  Į VDU teisės kliniką kreipėsi klientė dėl skyrybų su užsieniečiu. Ji klausė ar jos sutuoktinis, užsienio šalies pilietis, po judviejų santuokos nutraukimo nepraras teisės gyventi Lietuvoje? Kokie yra reikalavimai asmeniui, norinčiam nuolat gyventi Lietuvos valstybėje? Įsigilinę į nurodytą situaciją ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl darbo santykių

  Šiandien pradeda savo konsultacinę veiklą naujos sudėties 2020 mokslo metų VDU Teisės klinika. Veiklą organizuojame laikantis visų pandemijos metu nurodytų reikalavimų. Studentai patenkinti, kad pirmas konsultacijas gali teikti žmonėms gyvai bendraudami. Šios konsultacijos metu studentė suteikė te...

  Prasidedant naujiems mokslo metams rugsėjo mėnesį startuoja ir naujos sudėties Teisės klinika

  Atsižvelgiant į šalyje tebesitęsiančią ekstremalią situaciją ir tam tikrus apribojimus organizacijas ir piliečius konsultuosime tiek gyvai ,tiek ir nuotoliniu būdu. Šiandien Kauno rajono savivaldybėje pas administracijos direktorių įvyko pasitarimas dėl rajono gyventojų ir organizacijų konsultavimo...

  Teisės klinikos studentai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminare

  Teisės klinikos studentai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminare dėl asmens duomenų apsaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui. Šio seminaro pranešėjai buvo: Oksana Pedaniuk - SolPriPa projekto ekspertė, teisininkė, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos Lietuvoje – Valstyb...

  Teisės klinikos studentai konsultavo Kauno rajono gyventojus dėl alimentų dydžio nustatymo

  Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti kaip galima padidinti vaikui priteisto išlaikymo dydį po teismo sprendimo, kuriuo priteistas išlaikymas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė pakeisti vaikui skirto išlaikymo dydį: teismas gali p...

  Teisės klinikos studentai konsultavo Kauno rajono gyventojus dėl santuokos nutraukimo

  Į Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti apie santuokos nutraukimą dėl kito sutuoktinio kaltės (sutuoktinis nesirūpina šeima, piktnaudžiauja alkoholiu, neprisideda prie šeimos gerovės). Klientę taip pat domino, į ką atsižvelgiama, nustatant vaikui skirtą išlaikymo sumą. Santuokos nutra...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl alimentų mokėjimo

  Šią savaitę į VDU teisės kliniką kreipėsi asmuo su klausimu dėl alimentų sumos sumažinimo (turi neįgalumą) ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. LR CK 3.201 str. 1d. numato, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl sodininkų bendrijos valdymo

  Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientas norėdamas sužinoti apie sodininkų bendrijos valdymą, galimybę pakeisti bendrijos pirmininką. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų so...

  Teisės klinikos studentai konsultavo senolę dėl galimai medikų padarytos žalos atlyginimo

  Į teisės kliniką kreipėsi senolė dėl galimai medikų padarytos žalos atlyginimo. 2012m. jai buvo atlikta akies operacija, diagnozuota sarkoma, tačiau apie tyrimų išvadas moteris nebuvo informuota, dėl ko galimai negavo ir reikalingo gydymo sekančio po tokios diagnozės. Tik 2018m. dėl pakartotinų akių...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl konfidencialumo sutarties sudarymo

  Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti apie konfidencialumo sutartį, dėl ko sutarties šalys gali sulygti tokioje sutartyje, kokius reikalavimus turi atitikti toks susitarimas, kadangi darbdavys siūlo sudaryti susitarimą dėl konfidencialumo. LR Darbo kodekso 39 straipsnis numato, ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo merginą dėl socialinės stipendijos grąžinimo

  Į teisės kliniką kreipėsi trečio kurso studentė du metus gavusi socialinę stipendiją iš Valstybinio studijų fondo, tačiau 2019m. rudenį pateikta paraiška naujam semestrui buvo nepatvirtinta, be to, jauna moteris telefonu buvo informuota apie tai, kad gautas išmokas už ankstesnius du metus jai visgi ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus žemės klausimais

  Į teisės kliniką kreipėsi garbaus amžiaus pora, manydama, kad valstybė be priežasties siekia atimti iš jų dalį žemės. LR Civilinio kodeksas, o tiksliau - 4.67 str. (Daikto paėmimas) numato esmines sąlygas daikto paėmimui - gali būti tik įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, bei turi būti tinka...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl dovanojimo panaikinimo

  Į teisės kliniką kreipėsi moteris norėdama išsiaiškinti, ką reikia daryti norint panaikinti dovanojimo sutartį, kuria ji padovanojo motinai po tėvo mirties paveldėto namo dalį. Motinai tapus vienintele namo savininke, pastaroji nusprendė namą parduoti. Iki dovanojimo sandorio sudarymo tarp mamos ir ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo

  Į teisės kliniką kreipėsi moteris norėdama išsiaiškinti, kokius veiksmus reikia atlikti norint nustatyti tėvystę ir priteisti vaikui išlaikymą iš jo tėvo. Moteris su šiuo asmeniu nepalaiko jokių ryšių ir žino tik vaiko tėvo vardą, pavardę ir gimimo metus. Kadangi daugiau duomenų apie vaiko tėvą m...

  Teisės klinikos studentai konsultavo Kauno rajono gyventojus

  VDU Teisės fakulteto Teisės klinikos studentai pagal bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono savivaldybe teikė nemokamas teisines konsultacijas Čekiškės seniūnijoje. Gyventojai prašė teikti konsultacijas dėl sugyventinio iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, dėl išlaikymo vaikui teikimo ir dėl dovanoj...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl automobilio nuomos teisinių santykių

  Į VDU teisės kliniką kreipėsi klientas dėl automobilio nuomos užsienyje. Klientas Anglijoje išsinuomavo automobilį, už paslaugas atsiskaitė, tačiau po trijų savaičių gavo pretenziją sumokėti 1000 svarų už automobilio sugadinimą. Kas yra nuoma pagal Lietuvos teisnį reguliavimą? LR CK 6.477 straips...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl santukos nutraukimo

  Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti apie būdus nutraukti metrikacijos skyriuje įregistruotą civilinę santuoką. Klientė su sutuoktiniu santuoką sudarė daugiau nei prieš trisdešimt metų, po penkių metų bendro gyvenimo kartu sutuoktiniai pasuko skirtingais keliais, bet santuokos nen...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl žemės grąžinimo

  Į teisės klinika kreipėsi Kauno miesto gyventojas su klausimu dėl žemės susigrąžinimo būdo ir tvarkos. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr.875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešoj...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl žalos atlyginimo už nemalonius nuotekų kvapus

  Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientas norėdamas sužinoti ar miestelio gyventojai, kurie kelis mėnesius juto nemalonų kvapą, sklindantį iš nuotekų šulinio, gali reikalauti kompensacijos (žalos atlygimo) už patirtus nemalonumus dėl nuotekų kvapo? Klientą taip pat domino klausimas ar savivaldybė gali ...

  Kviečiame Jus prisijungti prie mūsų fakulteto Teisės klinikos

  Laba diena mieli studentai, Klinika jau vykdo savo veiklą kelinti metai. Joje dalyvavusių Jūsų kolegų atsiliepimai yra tikrai geri ir daugelis jų jau sėkmingai dirba savarankišką teisinį darbą įvairiose teisinėse ar valstybinėse institucijose. Prioritetas įsidarbinti buvo jų aktyvus dalyvavimas K...

  Teisės klinikoje Kauno rajono gyventojas konsultavosi dėl testamento sudarymo

  Šią savaitę VDU Teisės klinikoje buvo konsultuotas Vincas Bačinskas. Klientui kilęs klausimas, ar sudarius testamentą pas notarą ir jį panaikinus bei sudarius antrąjį testamentą, pirmasis testamentas yra panaikinamas? Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą testamentai yra skirstomi į rūšis: ...

  Teisės klinikoje konultavosi gyventoja dėl darbo santykių

  2019-06-12 d. VDU Teisės klinikoje buvo konsultuota Vilija Jotkienė. Klientei kilęs klausimas, ar jai priklauso papildomos atostogos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 str. 2 d. ir kaip elgtis, jei darbdavys atsisako darbuotojams suteikti papildomas atostogas Lietuvos Respublikos darbo kod...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties

  Klientas kreipėsi į teisės kliniką klausdamas, kaip įsigijus automobilį ir buvusiam savininkui atsisakius apie tai pranešti VĮ Regitrai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių nustatyta tvarka jį priregistruoti, jog būtų galima teisėtai jį eksploatuoti. Šiuo klausimu ...

  Gegužės 24 d. teisės klinikos studentai teiks teisines konsultacijas Raudondvario seniūnijos gyventojams

  2019 m. gegužės 24 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Raudondvario seniūnijos patalpose (Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r.) bus teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos smulkiam ir vidutiniam verslui, kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms ir piliečiams. Konsultacijas teiks...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl privalomos palikimo dalies

  Klientui kilo klausimas kokia yra tvarka dėl privalomos palikimo dalies numatytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. CK 5.20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testame...

  Teisės klinikos studentai konsultavo smulkų verlą Kauno mokslo ir technologijų parke

  Šią savaitę į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientės norėdamos sužinoti į ką svarbu atkreipti dėmesį siekiant apsaugoti įmonės komercinę paslaptį ateityje keičiantis darbuotojams? Į klientės klausimą atsako VDU Teisės klinikos konsultantė Evelina Laukytė. Įmonėje siekiant teisinės apsaugos tam, kad...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl darbo santykių

  Šią savaitę į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti, kokia išeitinė išmoka priklauso darbuotojui, dirbusiam toje pačioje įmonėje šešerius metus, jeigu jis buvo atleistas pranešus, jog dėl įmonėje vykdomų struktūrinių pakeitimų darbuotojo atliekama darbo funkcija tapo pertekline darbd...

  Teisės kliniko studentai teikė teisines konsultacijas Neveronių seniūnijoje, Kauno raj.

  2019 m. balandžio 10 d. vyko Teisės klinikos konsultacijos Kauno rajono, Neveronių seniūnijoje. Buvo konsultuoti penki piliečiai: dėl teismo leidimo gavimo parduoti turtui po paveldėjimo, dėl skirtos administracinės nuobaudos apskundimo tvarkos, buvo paaiškinta suteikto kredito namo renovacijai grąž...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl servituto nustatymo

  Asmenys kreipėsi į teisės kliniką norėdami sužinoti, ar yra kitas kelias nusistatyti servitutą, jog jie galėtų patekti į savo turimą žemės sklypą. Klientams priklausė didelis žemės sklypas, kurį jie padalino ir kurio dalį pardavė, tačiau servituto klausimas nebuvo sprendžiamas. Vėliau servituto proj...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl kredito grąžinimo

  Moteris kreipėsi į teisės kliniką po to kai gavo laišką iš banko „Swedbank“ dėl raginimo sumokėti įmoką už kreditą, kuris buvo skirtas namo renovacijai. Klientė buvo stipriai susijaudinusi dėl tos priežasties, jog įmokos suma buvo didelė ir ji iš savo pensijos neįstengtų tokios sumos sumokėti, nekal...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl žemės nuomos

  Ieškovė (Nacionalinė žemės tarnyba) prašė pripažinti negaliojančia su atsakove sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį ir įpareigoti atsakovę atlaisvinti žemės sklypą, pašalinant jame esančius pastatus ir statinius. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas šiuo...

  Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl santuokos nutraukimo

  Klientė kreipėsi į teisės kliniką norėdama nutraukti metrikacijos skyriuje įregistruotą civilinę santuoką. Santuoka buvo įregistruota daugiau nei prieš dvidešimt metų, klientės bendravimas su sutuoktiniu nutrūko mažiau nei po metų, vėliau jokių ryšių sutuoktiniai nepalaikė. Remiantis civiliniu ko...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl alimentų mokėjimo

  Šią savaitę į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti į ką atsižvelgia teismas apskaičiuodamas išlaikymą vaikams (alimentus), ir kur reikėtų kreiptis, jei skolininkas nemoka alimentų? Į klientės klausimą atsako VDU Teisės klinikos konsultantė Evelina Laukytė. LR CK 3.156 straipsnio ...

  Balandžio 10 d. Teisės klinikos studentai teiks teisines konsultacijas Neveronių seniūnijos gyventojams

  2019 m. balandžio 10 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Neveronių seniūnijos patalpose (Kertupio g. 18, Neveronių k., Neveronių sen., 54486 Kauno r. sav.) nuo 10 val. bus teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos smulkiam ir vidutiniam verslui bei kitoms ne pelno siekiančioms organizacijo...

  Teisės klinikos studentai konsultavo klientę dėl šeimo teisinių santykių reglamentavimo

  Teisės klinikos studentė Neringa teikė konsultaciją Vilkijos gyventojai dėl tėvystės nustatymo ir alimentų priteisimą reglamentuojančių įstatymų bei teisminės praktikos. Tėvui atsisakius pripažinti tėvystę šie klausimai gali būti išspręsti tik teismine tvarka, todėl gyventojai taip pat buvo paaiškin...

  VDU Teisės klinikos studentų konsultacijos Vilkijos seniūnijoje

  Šiandien, kovo 13 d., vyko VDU Teisės klinikos studentų konsultacijos piliečiams Vilkijos seniūnijoje. Teisiniais klausimais buvo konsultuoti penki Vilkijos miestelio gyventojai. Juos domino patalpų nuomos, santuokos nutraukimo, alimentų vaikų išlaikymui ir vaikų globos ir gyvenamosios vietos nustat...

  Teisės klinikos studentai konsultavo klientą dėl skolos išieškojimo

  Klientas kreipėsi į teisės kliniką dėl skolos išieškojimo iš skolininko įsteigto kitoje Europos Sąjungos valstybės narėje. Į kliento klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikos konsultantas Benas Bardauskas. Kasacinis teismas savo praktikoje taip pat ne kartą yra nurodęs, kad Eu...

  Kovo 13 d. Teisės klinika kviečia į nemokamas teisines konsultacijas Vilkijos seniūnijos gyventojus

  2019 m. kovo 13 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos seniūnijos patalpose (Kauno g. 37, Vilkija, Vilkijos sen. LT - 54227, Kauno r.) nuo 10 val. bus teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos smulkiam ir vidutiniam verslui bei kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms ir fiziniams...

  Teisės klinikos veikla pristatyta Trečiojo amžiaus universiteto studentams

  Vasario 20 d. vyko VDU Teisės klinikos vadovo doc. dr. Alberto Milinio ir veiklos koordinatoriaus, fakulteto doktoranto Juliaus Paškevičiaus susitikimas su Kauno miesto Trečiojo amžiaus universiteto, Teisės fakulteto dekane Birute Štuikiene ir klausytojais. Dekanė supažindino su fakulteto vykdoma ve...

  Teisės klinikos studentai konsultavo Karmėlavos seniūnijos darbuotojus ir Kauno rajono gyventojus

  Vasario 22 d. vyko Teisės klinikos konsultacijos Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje. Buvo konsultuota pilietė dėl įmonės steigimo tarpininkaujant mobilumo programų Erasmus kūrimui, trys asmenys buvo konsultuoti naudojimosi tvarkos žeme nustatymo klausimais, kiti du seniūnijos darbuotojai konsultavo...

  Teisės klinikos studentai konsultavo klientę dėl atstovavimo teisinių santykių reglamentavimo

  Teisės klinikos studentai konsultavo Kauno rajono gyventoją dėl įgaliojimo surašymo tvarkos.  Į klientės klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikos konsultantė Evelina Laukytė. Atstovavimas – tai civilinis teisinis santykis, kai už civilinių teisinių santykių subjektus sandoriu...

  Sausio 27 d. Teisės klinika kartu su Kauno mokslo ir technologijų parku kviečia į nemokamas teisines konsultacijas

  Kauno mokslo ir technologijų parkas, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo universitetu, pristato nemokamas teisines konsultacijas savo bendruomenės nariams. Jaunų verslų kūrėjai kviečiami konsultuotis įmonės steigimo, valdymo, duomenų apsaugos, sutarčių sudarymo ir kitų aktualių verslo vystymo tei...

  Teisės klinikos studentai Evelina ir Rokas konsultavo klientę dėl privalomos palikimo dalies

  Klientui kilo klausimas kokia yra tvarka dėl privalomos palikimo dalies nustatymo numatyto Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. CK 5.20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisan...

  Kovo 13 d. Teisės klinika kviečia į nemokamas teisines konsultacijas Vilkijos seniūnijos gyventojus

  2019 m. kovo 13 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos seniūnijos patalpose (Kauno g. 37, Vilkija, Vilkijos sen. LT - 54227, Kauno r.) nuo 10 val. bus teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos smulkiam ir vidutiniam verslui bei kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms ir fiziniams...

  Teisės klinikos studentai Evelina, Benas ir Rokas konsultavo klientę dėl autorinių teisių

  Klientui kilo klausimas kaip tinkamai ir teisėtai galima panaudoti autorių kūrinius. Konsultacijos metu klientui buvo pateikta informacija, kaip nepažeidžiant vienos iš intelektinės nuosavybės rūšių - autorių teisių, būtų galima savo tikslams kopijuoti ar / arba perteikti kūrinį. Į klausimą atsako V...

  Teisės klinikos studentai Evelina, Benas ir Rokas konsultavo KMTP verslą dėl komercinių paslapčių apsaugojimo

  Klientui kilo klausimas kaip tinkamai paruošti sutartį ir apsidrausti, kad klientas, kviesdamas kitus programuotojus toliau tobulinti sukurtą mobiliąją aplikaciją ar sistemą, nekopijuotų kliento sukurto kodo, nepanaudotų jo įrankio palengvinančio darbą, arba jei įvyktų toks dalykas, kaip prisiteisti...

  Teisės klinikos studentai Evelina ir Benas konsutlavo klientę dėl daugiabučio namo bendrijos veiklos

  Šią savaitę į teisės klinikos konsultantus kreipėsi klientė su klausimu: ar norint pratęsti nuomos sutartį, kurios pagrindu daugiabučio namo stogas išnuomojamas trečiajam asmeniui, kuris ant stogo įrengė mobiliojo ryšio anteną, pakanka daugiau kaip pusės daugiabučių namo bendrijos gyventojų sutikimo...

  VDU Teisės klinikos vadovo doc. dr. Alberto Milinio sveikinimas su Kalėdomis ir Naujaisiais metais

  Gerbiamieji, Laukdami didžiųjų metų švenčių džiaugiamės įsibėgėjusia VDU Teisės fakulteto, Teisės klinikos veikla. 2018 metais pasirašytos dvi naujos bendradarbiavimo sutartys su Kauno rajono savivaldybe ir Kauno mokslo ir technologijų parku. Jau vyko piliečių ir įmonių išvažiuojamosios konsulta...

  Teisės klinikos studentai Evelina ir Rokas konsultavo klientę dėl žemės nuomos

  Kalbant apie žemės nuomą, esant keliems bendrasavininkams, gali kilti keletas klausimų. Ar reikia bendrasavininko sutikimo norint išnuomoti savo žemės dalį trečiajam asmeniui? Ką daryti, jei atlikus kadastrinius matavimus, bendrasavininkas nesutinka pasirašyti ant kadastrinių matavimų plano? Į šiuos...

  Teisės klinikos studentai pradėjo konsultuoti Kauno rajono gyventojus

  Šią savaitę Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikos studentai teikė konsultacijas Akademijos seniūnijoje. Į teisės klinikos konsultantus kreipėsi klientė su klausimu kaip turėtų būti dalijamas butas, kai santuokos nesudarę, tačiau bendrai ūkį vedę asmenys nusprendžia išsiskirti. Į klientės kla...

  Teisės klinikos studentai Evelina ir Neringa konsultavo klientą dėl žemės nuomos sutarties sudarymo

  Šią savaitę į teisės klinikos konsultantus kreipėsi klientas su klausimu ar žemės nuomotojas turi teisę reikalauti nuomos mokesčio iš nuomininko, jei nėra sudaryta rašytinė žemės nuomos sutartis, o nuomininkas neatsiskaito su nuomotoju pagal žodžiu sutartas sąlygas ir tvarką. Į kliento klausimą atsa...

  Teisės klinikos studentai Evelina ir Rokas konsultavo klientę dėl VšĮ veiklos

  Šią savaitę į teisės klinikos konsultantus kreipėsi klientė su klausimu ar VšĮ reikia pateikti ataskaitą Valstybinei mokesčių inspekcijai apie gautos paramos panaudojimą? Ką daryti, jei nespėjau jos visos išnaudoti iki organizacijos finansinių metų pabaigos? Į klientės klausimus atsakė Vytauto Didži...

  Teisės klinikos studentai konsultavo klientę dėl VšĮ veiklos

  Šią savaitę teisės klinikos studentai Evelina, Neringa, Benas ir Rokas konsultavo klientę dėl viešosios įstaigos veiklos. Klientė kreipėsi su klausimu ar viešoji įstaiga gali teikti finansinę paramą gabiam muzikos mokyklos studentui, kuri nebūtų apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu? Viešoji Įs...

  Teisės klinikos studentė Evelina konsultavo klientę dėl sutarčių vykdymo

  Šią savaitę Teisės klinikos studentė Evelina konsultavo klientę dėl sutarčių vykdymo. Klientė vykdo grožio paslaugų veiklą, kuriai viešinti ji pasamdė reklamos įmonę. Ši įmonė įsipareigojo sukurti internetinę svetainę, prekinį ženklą ir socialinio tinklo paskyrą. Kadangi reklamos įmonė laiku neatlik...

  Teisės klinikos studentai Benas ir Rokas konsultavo klientą dėl veiklos vykdymo ribojimų

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Benas ir Rokas konsultavo klientą dėl veiklos pagal verslo liudijimą vykdymo ribojimų. Klientas kreipėsi su klausimu ar jam gali būti taikomos nuobodaus pagal administracinių nusižengimo kodeksą, jei vykdo padangų remonto veiklą bei naudojasi Kauno rajono saviva...

  Teisės klinikos studentai Neringa, Evelina, Benas ir Rokas konsultavo klientą dėl bendro naudojimo objektų administravimo

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Neringa, Evelina, Benas ir Rokas konsultavo klientą dėl bendro naudojimo objektų administravimo. Klientas kreipėsi į Teisės klinikos studentus norėdamas sužinoti ar daugiabučio namo administratorius gali rinkti kasmėnesines rinkliavas už lifto priežiūrą bei papi...

  Teisės klinikos studentai Neringa, Evelina, Rokas ir Benas konsultavo klientą dėl šeimos santykių

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Neringa, Evelina, Rokas ir Benas konsultavo klientą dėl šeimos teisinių santykių. Klientas kreipėsi su klausimu kaip dalinamas turtas užgyventas ne santuokoje. Konsultacijos metu klientas supažindintas su nustatytu teisiniu reguliavimu ir teismų praktika. Plat...

  Šią savaitę prie Teisės klinikos veiklos prisijungė dar daugiau studentų

  Džiaugiamės padidėjusia Teisės klinikos komanda gabiausiais ir motyvuotais studentais. Šią savaitę prie mūsų prisijungė ketvirto kurso studentai Neringa, Evelina, Rokas ir Benas....

  Teisės klinikos studentai Justas ir Robertas konsultavo klientę dėl šeimos teisinių santykių

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Justas ir Robertas konsultavo klientę dėl šeimos teisinių santykių. Klientei kilo klausimas dėl alimentų formos ir dydžio nustatymo sąlygų ir tvarkos. Konsultacijos metu studentai supažindino klientę su teismų praktika apskaičiuojant priteisiamas sumas bei kokia...

  Teisės klinikos studentai Robertas ir Justas konsultavo klientę dėl draudiko pareigos atlyginti žalą

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Robertas ir Justas konsultavo klientę dėl draudiko pareigos atlyginti žalą. Klientė kreipėsi su klausimu, ar draudikas gali atimti daikto nusidėvėjimo vertę skaičiuojant kompensuojamos žalos dydį. Konsultacijos metu buvo peržiūrėti klientės pateikti dokumentai i...

  Teisės klinikos studentė Deimantė konsultavo klientus dėl atsiskaitymo už pagamintas prekes

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Deimantė konsultavo klientus dėl atsiskaitymo už pagamintas prekes. Klientai kreipėsi su klausimu dėl rangos sutarties norėdami sužinoti ar užsakovas gali vienašališkai nepasirašyti priėmimo perdavimo akto ir nesumokėti visos sumos už pagamintas prekes motyvuod...

  Vytauto Didžiojo Universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono savivaldybe

  Šią savaitę Vytauto Didžiojo Universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono savivaldybe, kurioje sutarta bendradarbiauti organizuojant nemokamų pirminių teisinių konsultacijų teikimą visuomenei, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir ne pelno siekiančioms organizacijoms. Taip p...

  Teisės klinikos studentė Deimantė konsultavo klientus dėl daugiabučio namo bendrijos administravimo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Deimantė konsultavo klientus dėl daugiabučio namo bendrijos administravimo. Klientams kilo klausimai dėl daugiabučio namo bendrasavininkių balsavimo tvarkos, t.y. kas gali organizuoti balsavimą dėl namo fasado tvarkymo darbų ir kokie reikalavimai formuluojant b...

  Teisės klinikos studentas Justas konsultavo klientę dėl daugiabučio namo bendrijos valdymo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentas Justas konsultavo klientę dėl daugiabučio namo bendrijos valdymo. Klientė kreipėsi su klausimu kaip atlikti daugiabučio namo šilumos sistemos remonto darbus, jei dalis gyventojų iš anksto pranešė neįsileis statybos darbus atliekančių asmenų į jiems nuosavybės ...

  Teisės klinikos studentai Tautvydas ir Robertas konsultavo klientę dėl žemės nuomos sutarties

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Tautvydas ir Robertas konsultavo klientę dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo. Klientė kreipėsi su klausimu kokia tvarka nutraukiama terminuota žemės nuomos sutartis. Taip pat konsultacijos metu klientei kilo klausimas ar ji turi atlyginti nuomininkui jo pati...

  Teisės klinikos studentai Adolis ir Arūnas konsultavo klientę dėl įmonės bankroto

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Adolis ir Arūnas konsultavo klientę dėl įmonės bankroto. Klientė kreipėsi norėdama sužinoti kada ir kokia tvarka reikia skelbti įmonei bankrotą, jei ši nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat klientei kilo klausimas kada įmonė privalo įspėti darbuotoju...

  Teisės klinikos studentai Lina ir Arūnas sėkmingai atliko praktiką Kauno apygardos prokuratūroje

  Artėjant pavasario semestro pabaigai prasideda Teisės klinikos studentų praktikos atlikimo vertinimas. Norime pasidžiaugti, kad studentai sėkmingai įsiliejo į Kauno apygardos prokuratūros kolektyvą ir atliko pavestas praktines užduotis. Pasak studentų, jiems buvo sudarytos sąlygos susipažinti su kas...

  Teisės klinikos studentė Inga konsultavo klientę dėl visuomeninės organizacijos veiklos reglamentavimo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Inga konsultavo klientę dėl visuomeninės organizacijos veiklos reglamentavimo. Klientė kreipėsi su klausimu ar Registrų Centras turi teisę neregistruoti pirmininko ir tarybos pakeitimo, jei visuomeninės organizacijos susirinkimo protokolas dėl pirmininko ir tar...

  Teisės klinikos studentai Robertas ir Adolis pradėjo praktiką Kauno apygardos prokuratūroje

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Robertas ir Adolis pradėjo praktiką Kauno apygardos prokuratūroje. Praktikos tikslas  - susipažinti su prokuratūros veiklą, funkcijomis ir įgyti praktinių žinių atliekant pavestas užduotis. Praktikos atlikimo metu studentams bus paskirtas praktikos vadovas, kuri...

  Teisės klinikos studentė Deimantė konsultavo klientę dėl individualios veiklos vykdymo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Deimantė konsultavo klientę dėl individualios veiklos vykdymo. Klientė kreipėsi su klausimu ar asmuo vykdydamas individualią veiklą atsako savo asmeniniu turtu už prisiimtus turtinius įsipareigojimus. Taip pat klientei kilo klausimų dėl turizmo paslaugų reglame...

  Teisės klinikos studentai Gabrielė, Tautvydas ir Edgaras pradeda praktiką Kauno apskrities VPK

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Gabrielė, Tautvydas ir Edgaras pradeda praktiką Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariate. Tai išskirtinė galimybė studentams susipažinti su darbo policijoje principais, policijos funkcijomis, ikiteisminio tyrimo dokumentais bei įgyti praktinių žinių a...

  Teisės klinikos studentai Tautvydas ir Justas konsultavo klientes dėl darbo santykių

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Tautvydas ir Justas konsultavo klientes dėl darbo santykių. Klienčių darbovietėje, t.y. vidurinėje mokykloje, vyksta reorganizacija, kurios metu vienas juridinis asmuo prijungiamas prie kito juridinio asmens. Klientėms kilo klausimai dėl išeitinių išmokų mokėj...

  Teisės klinikos studentas Robertas konsultavo klientą dėl daugiabučio namo renovacijos

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentas Robertas konsultavo klientą dėl daugiabučio namo renovacijos. Klientas susidūrė su problema, kad namo administratorius nepateikia daugiabučio namo savininkams informacijos apie darbų eigą, darbų samatos ir kitos informacijos apie vykdomą daugiabučio namo renov...

  Teisės klinikos studentai Greta ir Adolis konsultavo klientą dėl paveldėjimo teisinių santykių

  Šį  pirmadienį Teisės klinikos studentai Greta ir Adolis konsultavo klientą dėl paveldėjimo teisinių santykių. Klientas norėjo sužinoti kur reikia kreiptis dėl palikimo priėmimo bei kokiais terminais, jei surašytas testamentas. Konsultacijos metu klientas buvo išsamiai supažindintas su LR civilinio ...

  Teisės klinikos studentės Lina ir Inga konsultavo klientus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos veiklos

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentės Lina ir Inga konsultavo klientus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos veiklos. Klientai kreipėsi su klausimu kaip pakeisti bendrijos pirmininką, jei nesurenkamas pakankamas balsų skaičius, nors bendrijos pirmininkas nebegali toliau eiti šių pareigų dėl as...

  Teisės klinikos studentai Deimantė ir Justas konsultavo klientą dėl gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Deimantė ir Justas konsultavo klientą dėl gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo. Klientas teiravosi kaip turi būti apskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis už parduotą turtą. Kadangi klientui dovanotas turtas nebuvo įvertintas pagal tuo metu esančią rinkos vertę, ...

  Teisės klinikos studentai Inga ir Robertas konsultavo klientę dėl neveiksnaus asmens sudarytų sandorių

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai Inga ir Robertas konsultavo klientę dėl neveiksnaus asmens sudarytų sandorių. Klientė kreipėsi su klausimu ar asmuo turi sumokėti už paimtą mobilų telefoną iš salono, jei tuo metu jau vyko teisminis procesas dėl asmens pripažinimo neveiksniu. Teisinė konsultacij...

  Teisės klinikos studentai Greta ir Adolis konsultavo klientę dėl juridinio asmens išregistravimo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Greta ir Adolis konsultavo klientę dėl juridinio asmens išregistravimo. Klientė kreipėsi į Teisės klinikos studentus su klausimu kaip jai išregistruoti juridinio asmens buveinę iš jai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų. Pirminė teisinė konsultac...

  Teisės klinikos studentė Gabrielė konsultavo klientą dėl asmens globos nustatymo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Gabrielė konsultavo klientą dėl asmens globos nustatymo. Klientui buvo aktualus klausimas kokia tvarka nustatoma globa asmeniui, kuris nėra jam artimas giminaitis. Konsultacijos metu sutarta, kad teisinė konsultacija bus pateikta raštu per penkias darbo dienas....

  Teisės klinikos studentai Tautvydas ir Edgaras konsultavo klientą dėl darbuotojų įdarbinimo iš trečiųjų šalių

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Tautvydas ir Edgaras konsultavo klientą dėl darbuotojų įdarbinimo iš trečiųjų šalių. Klientui kilo klausimas kokia kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbuotojų iš Ukrainos statybos sektoriuje įdarbinimo tvarka ir terminai. Konsultacijos metu studentai uždavė papi...

  Teisės klinikos studentai Justas, Greta ir Robertas konsultavo klientę dėl darbo santykių

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Justas, Greta ir Robertas konsultavo klientę dėl darbo santykių. Klientei kilo klausimas ar įmonės vadovas privalo raštiškai informuoti darbuotojus apie jo priimtus įsakymus dėl naujų darbo funkcijų priskyrimo. Klientės pageidavimu teisinė konsultacija jai bus...

  Teisės klinikos studentės Gabrielė ir Inga konsultavo klientą dėl juridinio asmens steigimo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Gabrielė ir Inga konsultavo klientą dėl viešojo juridinio asmens steigimo. Klientui kilo klausimas dėl VšĮ steigimo tvarkos ir sąlygų, jei siekiama vykdyti įvairių transporto modelių kūrimo veiklą. Atsižvelgiant į šio teisinio klausimo kompleksiškumą, konsulta...

  Teisės klinikos studentė Lina konsultavo klientą dėl žmogaus teisių pažeidimo gynimo būdų

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Lina konsultavo klientą dėl žmogaus teisių pažeidimo gynimo būdų. Klientas kreipėsi į Teisės kliniką siekdamas išsiaiškinti kokia tvarka reikia teikti skundus tarptautinėms institucijoms dėl asmens teisių pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kad Teisės klinikos stud...

  Teisės klinikos studentai Deimantė ir Tautvydas konsultavo klientą dėl darbo sutarties sudarymo teisinio reguliavimo

  Šią savaitę teisės klinikos studentai Deimantė ir Tautvydas konsultavo klientą dėl darbo sutarties sudarymo teisinio reguliavimo. Klientas yra sudaręs neterminuotą darbo sutartį su UAB saugos tarnyba „Argus“, apsaugos darbuotojo-stažuotojo darbo funkcijoms atlikti. Dirbant pagal darbo sutartį klient...

  Teisės klinikos studentai Adolis ir Arūnas konsultavo klientę dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

  Šį pirmadienį Teisės klinikos studentai Adolis ir Arūnas konsultavo klientę dėl sveikatos sutrikdymo. Kadangi klientei stomatologijos klinikoje dantų gydymo metu buvo sužalota lūpa, klientei kilo teisinis klausimas ar stomatologas privalo atlyginti jos gydymo išlaidas ir neturtinę žalą dėl patirtų e...

  Teisės klinikos studentai pradeda atlikti savanorišką praktiką

  Šią savaitę Teisės klinikos studentai pradeda atlikti savanorišką praktiką teisinėse institucijose, kuri truks iki dviejų mėnesių. Savanorišką praktiką studentai atliks Kauno apygardos prokuratūroje, Kauno apskrities Vyriausiam policijos komisariate, Kauno apylinkės teisme ir Finansinių nusikaltimų ...