Teisės klinikos studentai konsultavo senolę dėl galimai medikų padarytos žalos atlyginimo

    Į teisės kliniką kreipėsi senolė dėl galimai medikų padarytos žalos atlyginimo. 2012m. jai buvo atlikta akies operacija, diagnozuota sarkoma, tačiau apie tyrimų išvadas moteris nebuvo informuota, dėl ko galimai negavo ir reikalingo gydymo sekančio po tokios diagnozės. Tik 2018m. dėl pakartotinų akių problemų, senolei išsireikalavus medicininius išrašus, ji sužinojo, kad jau 2012m. jai buvo diagnozuota piktybinė liga apie kurią ji informuota nebuvo.

    Asmenų atsakingų už pacientų informavimą klausimai yra apibrėžti LR Sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2016m. rugsėjo 30d., Nr. V- 1126, V skyriuje.

    Patirtos žalos klausimus reguliuoja LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2020-01-01. Esminis įstatymo pakeitimų kriterijus yra supaprastinti patirtos žalos tyrimo, atlyginimo klausimus. Naujoji redakcija numato taip vadinamą “žalos be kaltės” modelį, kuomet pacientai, kurie mano, jog gydydamiesi patyrė žalą gali patys tiesiogiai kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie LR SAM (toliau Komisija). Prašyme reikalinga nurodyti prašomos kompensacijos dydį bei aplinkybes, kurios pagrindžia tiek žalą, tiek jos dydį, o Komisija sprendimą atlyginti žalą priims nevertindama gydymo įstaigos ir ją padariusio gydytojo kaltės. Tačiau pažymėtina, kad šio įstatymo 24str. nurodyta jog pacientas, norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, turi kreiptis į Komisiją su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo. Ši Komisija yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo. Pacientai, nepatenkinti Komisijos sprendimu, toliau galės kreiptis į teismą. Pagal ankstesnį teisinį reguliavimą žalą pacientams kompensuodavo draudimo bendrovės tik po teismo proceso, kuris užtrukdavo ne vienerius metus, naujoji įstatymo redakcija numato, kad žalą pacientams atlygins Valstybinė ligonių kasa (VLK), kuri administruos sąskaitą, į kurią įmokas mokės gydymo įstaigos, tokiu būdu žalos atlyginimo terminai turėtų būti gerokai trumpesni.