Apie

  Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinika savo veiklą pradėjo 2017 metais. Nors Teisės klinika veikia palyginus neseniai, tačiau jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Kauno miesto ir rajono savivaldybėmis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Kauno mokslo ir technologijų parku.

  Teisės klinikos veiklos tikslas – skatinti nemokamos pirminės teisinės pagalbos plėtrą Kauno mieste ir regione, taip pat užtikrinti smulkaus ir vidutinio verslo, nevyriausybinių ir kitų ne pelno siekiančių organizacijų atstovų galimybes gauti pirmines nemokamas teisines konsultacijas ir Teisės klinikoje praktiką atliekančių studentų kompetencijos ribose teikti pagalbą rengiant teisinių dokumentų projektus.

  Teisės klinika vykdo šias funkcijas:

  • neatlygintinai teikia teisinę pagalbą – konsultacijas, rengia teisinių dokumentų projektus;
  • teisiniais klausimais konsultuoja smulkųjį ir vidutinį verslą, nevyriausybines, kitas ne pelno siekiančias organizacijas ir piliečius;
  • sudaro sąlygas Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentams atlikti jų profesinę praktiką Teisės klinikoje;
  • sudaro sąlygas Teisės klinikoje praktiką atliekantiems studentams susipažinti su įvairių teisinių institucijų darbu ir jų veiklos organizavimo pagrindiniais principais;
  • vykdydama savo veiklą ir teikdama teisinę pagalbą tretiesiems asmenims, stiprina Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės autoritetą;
  • savo veikla atspindi Vytauto Didžiojo universiteto vykdomą misiją – ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius bei visuomenės lyderius.