Paslaugos

    Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinika pirmines nemokamas teisines konsultacijas teikia nuo 2017 m.