Taisyklės

  1.1. Teisės klinika teikia tik pirminę teisinę konsultaciją.

  1.2. Teisės klinikoje nemokamas teisines konsultacijas vienam asmeniui (toliau – Klientas) teikia VDU Teisės fakulteto studentais prižiūrimi kvalifikuoto teisininko;

  1.3. Teisinės konsultacijos teikiamos nuotoliniu (telefonu, vaizdo ir garso nuotolinio perdavimo priemonėmis) ir kontaktiniu būdu;

  1.4. Klientas turėdamas nusiskundimų dėl Konsultacijų teikimo jas gali pateikti Teisės klinikos vadovui el. p. teises.klinika@vdu.lt arba telefonu (8-37) 751 044;

  1.5. Individuali konsultacija Teisės klinikoje vyksta vieną kartą per savaitę ir ji trunka 30 min.;

  1.6. Vienam klientui Teisės klinikoje tuo pačiu klausimu gali būti suteikta iki 2 konsultacijų (neskaičiuojant pirmojo susitikimo). Konsultantai įvertinę Kliento situaciją taip pat gali nuspręsti skirti didesnį Konsultacijų kiekį ar laiką prieš tai šias sąlygas suderinęs su Klientu.

  1.7. Klientui vėluojant į konsultaciją, Konsultacijai yra skiriama tiek laiko, kiek jo liko iki numatytos Konsultacijos pabaigos. Klientui vėluojant daugiau nei 15 minučių, Konsultantas turi teisę atsisakyti teikti konsultaciją arba perkelti ją kitam esamam laisvam Konsultacijų laikui;

  1.8. Klientas bet kuriuo metu gali vienašališkai nutraukti konsultavimo procesą;

  1.9. Klientas privalo atsakyti į Konsultacijos metu nemokamas teisines konsultacijas teikiančių asmenų užduodamus klausimus apie situaciją dėl kurios kreipėsi pagalbos bei kitas susijusias aplinkybes.

  1.10. Konsultantai įvertinę situaciją bei pateiktus dokumentus, gali iš karto žodžiu suteikti konsultaciją, įvertinę poreikį atlikti papildomą teisinę analizę paskirti kitos Konsultacijos laiką, teisinę konsultaciją suteikti žodžiu arba nukreipti Klientą pas profesionalius teisininkus.

  1.11. Teisės klinika neatsako už jų rekomenduotų profesionalių teisininkų darbo kokybę ar paslaugų apmokėjimo sąlygas;

  1.12. Konsultacijas teikiantys asmenys yra pasirašę konfidencialumo sutartis dėl Konsultacijų metu jų sužinotos informacijos iš Kliento apsaugos. Konsultacijų metu iš Kliento sužinota informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kuomet tokios informacijos atskleidimas yra numatytas teisės aktuose.

  1.13. Kliento pateikti anketiniai duomenys laikomi ir saugomi laikantis duomenų apsaugos taisyklių. Kliento sutikimu anketiniai duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros, mokslo ar teisės klinikos naujienų pateikimo Klientui tikslu.