Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties

  Klientas kreipėsi į teisės kliniką klausdamas, kaip įsigijus automobilį ir buvusiam savininkui atsisakius apie tai pranešti VĮ Regitrai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių nustatyta tvarka jį priregistruoti, jog būtų galima teisėtai jį eksploatuoti.

  Šiuo klausimu Vilniaus rajono apylinkės teismas pasisakė, jog pagal CK 4.98 str. savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu, o CK 1.138 str. numato civilinių teisių gynimo būdus, įskaitant prievolės įvykdymą natūra. Nagrinėtu atveju ieškovas prašė įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su automobilio pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu, o būtent įpareigoti atsakovą įregistruoti automobilį VĮ „Regitra“ ieškovo vardu. Nors transporto priemonės įregistravimas VĮ „Regitra“ nėra būtina pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga, tačiau transporto priemonės įregistravimas savininko vardu turi teisinę reikšmę, kadangi su juo siejama kitų teisiškai reikšmingų veiksmų atlikimo galimybė, savininko teisės nekliudomai valdyti, naudotis ir disponuoti jam teisėtai priklausančiu automobiliu įgyvendinimas ir užtikrinimas.

  Vadovaujantis LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymų motorinės transporto priemonės registracija yra svarbi ir be kita ko, teisiškai reikšminga procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų atitikimo patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme (2 str. 33 p.). Pagaliau, nagrinėjamu reikalavimu ieškovas siekia, kad viešame registre esantys duomenys apie transporto priemonę, įskatinat ir jos savininką, atitiktų tikrąją teisinę padėtį.

  Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 72.3 p. pasikeitus transporto priemonės valdytojui, valdytojo ar transporto priemonės duomenims – pareiškėjas privalo kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų duomenų keitimo per 15 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo. Pagal Taisyklių 73 p. galimi trys pasikeitusio transporto priemonės valdytojo duomenų registravimo atvejai: 1) kai buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojų vardu veikiantys pareiškėjai į VĮ „Regitra“ padalinį atvyksta kartu ir užpildo bendrą prašymą, pateikdami reikalingus dokumentus; 2) kai buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojų vardu veikiantys pareiškėjai į VĮ „Regitra“ kreipiasi atskirai; 3) kai į VĮ „Regitra“ kreipiasi tik naujo transporto priemonės valdytojo vardu veikiantis pareiškėjas.

  Nors teisių ir faktų, nagrinėtu atveju – pačios pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo fakto pripažinimas teismo sprendimu būtų pakankamas pagrindas ieškovui pačiam kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl nuosavybės teisių į ginčo automobilį įregistravimo Taisyklių 77 p. nustatyta tvarka, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovas, pasinaudodamas dispozityvumo civilinėje teisėje bei civiliniame procese principu, pareiškė ieškinį ne dėl teisių pripažinimo (nors pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo faktas konstatuojamas teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje, kaip būtina sąlyga ieškovo reikalavimui patenkinti), o dėl priteisimo, t.y. atsakovo įpareigojimo atlikti tam tikrus teisiškai reikšmingus veiksmus, todėl taikytinas antrasis iš nurodytų transporto priemonės valdytojo duomenų registravimo atvejų – atsakovas D. C. įpareigotinas kreiptis į VĮ „Regitra“ atskirai Taisyklių 75 p. nustatyta tvarka, t.y. pateikiant VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos pranešimą-deklaraciją, nurodant nuosavybės teisės į transporto priemonę perdavimo datą, transporto priemonę perėmusio Lietuvos Respublikos gyventojo ar Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos, organizacijos duomenis ir kitą informaciją bei pridedant kitus Taisyklėse nurodytus būtinus dokumentus.

  Taigi, klientas gali kreiptis į teismą ir savo teises apginti dviem būdais – prašydamas pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo faktą pripažinti teismo sprendimo ir įregistruoti automobilį Taisyklių 77 punkte nustatyta tvarka arba prašydamas teismą įpareigoti atsakovą kreiptis į VĮ „Regitra“ atskirai Taisyklių 75 p. nustatyta tvarka.