Teisės kliniko studentai teikė teisines konsultacijas Neveronių seniūnijoje, Kauno raj.

    2019 m. balandžio 10 d. vyko Teisės klinikos konsultacijos Kauno rajono, Neveronių seniūnijoje. Buvo konsultuoti penki piliečiai: dėl teismo leidimo gavimo parduoti turtui po paveldėjimo, dėl skirtos administracinės nuobaudos apskundimo tvarkos, buvo paaiškinta suteikto kredito namo renovacijai grąžinimo tvarka , teirautasi dėl žėmės sklypo servituto nustatymo procedūros, pilietei buvo išaiškinta vedybų sutarties sudarymo tvarka ir reikalavimai.
    Seniūnė Aldona Petkevičienė supažindino su seniūnijos darbu, planais ateičiai, numatomais projektais, seniūnijos sportininkų pasiekimais ir pan. Pokalbis buvo turiningas ir įdomus. Seniūnė pasidžiaugė gera iniciatyva, kad Teisės klinikos konsultacijos vyksta būtent seniūnijose.

    Teisės klinikos vadovas doc. dr. Albertas Milinis