Balandis – praktinių užsiėmimų mėnuo

    VDU TF Teisės klinikos viena iš vykdomų funkcijų – sudaryti studentams sąlygas  susipažinti su įvairių teisinių institucijų darbu ir jų veiklos organizavimo pagrindiniais principais. Šiuo tikslu, teisinę praktiką atliekantiems studentams balandžio mėnesį buvo organizuojamos praktinio užsiėmimo dienos.

    2023 m. balandžio 5 d. VDU TF Teisės klinikos studentai susipažino su Kauno kalėjimo, kurio veiklos adresas A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas, darbu. O būtent, Kauno kalėjime studentai buvo supažindinti su šioje įstaigoje dirbančių darbuotojų profesija, taip pat sužinojo, kad šioje įstaigoje yra patalpinami asmenys, kurių atžvilgiu yra taikoma kardomoji priemonė-suėmimas, taip pat asmenys, kurie iš kitų įkalinimo įstaigų yra perkeliami trumpam laikotarpiui, kad būtų užtikrintas jų dalyvavimas teismo posėdžiuose. Be to, buvo papasakota kaip vyksta asmens apžiūra, asmens krata, apsižvalgė ilgalaikių susitikimų kambaryje, taip pat trumpalaikių pasimatymų kambaryje. 

    2023 m. balandžio 12 d. VDU TF Teisės klinikos studentai dalyvavo Kauno apygardos teisme vykusiame teismo posėdyje, kurioje buvo nagrinėjama civilinė byla. Po teismo posėdžio studentams buvo sudaryta galimybė susipažinti su teisėjo ir teisėjo padėjėjo profesija, šių darbuotojų darbo specifika. Po pokalbio su Kauno apygardos teismo pirmininku, studentams buvo aprodytos teismo posėdžių salės – civilinių bylų ir baudžiamųjų, skirta posėdžiams su įslaptintais liudytojais. Čia renginio dalyviams pademonstruota balso keitimo įranga. Studentai turėjo galimybę apžiūrėti ir laikino sulaikymo patalpas. Kauno apygardos teismo pranešimą galite skaityti paspaudę čia.

    2023 m. balandžio 19 d. 2023 m. balandžio 5 d. VDU TF Teisės klinikos studentai susipažino su Kauno kalėjimo, kurio veiklos adresas Technikos g. 4, Kaunas, darbu. Sužinojo, jog šioje įstaigoje laisvės atėmimo bausmes atlieka nepilnamečiai asmenys, buvę pareigūnai, taip pat, kad čia atliekamos ir arešto bausmės. Studentai buvo supažindinti kaip vyksta nuteistųjų resocializacija, kaip užtikrinama nepilnamečių asmenų pareiga mokytis, kaip užtikrinamas nuteistųjų darbas. Be kita ko, studentams buvo leista apžiūrėti nuteistųjų kameras, poilsio zoną bei kitas patalpas. 

    VDU TF Teisės klinikos vadovas ir jo padėjėja dėkoja Kauno kalėjimo atstovams bei Kauno apygardos teismo pirmininkui už bendradarbiavimą ir galimybę studentams susipažinti su įstaigų veikla, taip pat šiose įstaigose dirbančių asmenų profesija.