Teisės klinikos studentė Lina konsultavo klientą dėl žmogaus teisių pažeidimo gynimo būdų

    Šį pirmadienį Teisės klinikos studentė Lina konsultavo klientą dėl žmogaus teisių pažeidimo gynimo būdų. Klientas kreipėsi į Teisės kliniką siekdamas išsiaiškinti kokia tvarka reikia teikti skundus tarptautinėms institucijoms dėl asmens teisių pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kad Teisės klinikos studentai skundų neruošia, klientas buvo supažindintas su skundų pateikimo Europos Žmogaus Teisių Teismui bei pasiūlyta kreiptis į LR teisingumo ministeriją, kuri kuruoja klientui aktualią sritį, dėl dokumentų išreikalavimo.