Teisės klinikos studentai konsultavo dėl antstolio veiksmų

    VDU Teisės klinikos studentės konsultavo klientą dėl anstolio veiksmų teisėtumo ir jų apskundimo tvarkos.

    Klientas nurodė, jog 2011 m. gavo administracinę baudą, kurios nesumokėjo. Praėjus maždaug 9 metams po nuobaudos gavimo, klientas gavo iš anstolio pranešimą, jog bauda bus išieškota, nors per visą šį laikotarpį anstolis dėl nuobaudos įvykdymo neatliko jokių veiksmų. Klientas taip pat paaiškino, jog per visą šį laikotarpį nesiėmė jokių veiksmų, siekdamas išvengti baudos mokėjimo.

    Pažymėtina, jog pagal CPK 584 straipsnio 2 dalį institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, vykdomi pagal CPK VI dalyje įtvirtintas taisykles. CPK 629 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu vykdomoji byla nutraukiama, jeigu išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas. CPK administracinės nuobaudos – baudos išieškojimo vykdymo senaties terminas nenustatytas, todėl nagrinėjamu atveju aktualus teisinis reglamentavimas, įtvirtintas kituose įstatymuose, kuriuose reguliuojami administracinių nuobaudų išieškojimo bei išieškojimo vykdymo klausimai. Tuo metu, kai klientas gavo administracinę baudą, t. y. 2011 m., galiojo ATPK, kuriame nebuvo numatyti administracinės nuobaudos – baudos – vykdymo senaties terminai. Tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tokiu atveju turi būti vadovaujamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu, pagal kurį taikytinas dvejų metų administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminas, jeigu per tą laiką valdžios institucijos dėl nuobaudos įvykdymo neatliko jokių veiksmų. Sprendžiant, ar nėra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas, turi būti nustatyta, ar nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (ATPK 308 straipsnio 1 dalis), bei ar vykdymo laikotarpiu nėra dvejų metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo.

    Taigi, jei per dvejus metus nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo bauda nėra išieškoma ir jei negali būti konstatuota, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdamas išvengti baudos mokėjimo, vykdymo procesas administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti nutrauktas dėl senaties termino suėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2010).

    Šioje situacijoje klientui buvo pasiūlyta pateikti anstoliui skundą dėl jo veiksmų, kuris pateikiamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 510 str. 2 d). Tuo atveju, jeigu antstolis, išnagrinėjęs skundą, patvarkymu atsisako skundą patenkinti, skundas kartu su vykdomąja byla turi būti persiųstas teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.