Įspūdžiai iš 2024 m. balandžio 26 d. vykusios tarptautinės studentų mokslinės – praktinės konferencija, tema: ,,Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos”.

    Pirmadienį, 2024 m. balandžio 26 d., Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko VDU Teisės fakulteto, Teisės klinikos ir studentų asociacijos Elsa Kaunas organizuota tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija, tema: ,,Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos”.
    Joje pranešimus skaitė studentai iš Lenkijos, Vengrijos ir Indijos. Lietuvą be VDU Teisės fakulteto šioje konferencijoje atstovavo ir pranešimus skaitė Vilniaus ir Mykolo Riomerio universitetų studentai. VDU ir VU atstovavusieji TF studentai taipogi atlieka praktiką ir šiuose fakultetuose veikiančiose Teisės klinikose.
    Smagu pažymėti, kad jaunųjų kolegų – būsimų teisininkų pranešimai buvo ne tik įdomūs, bet ir moksliškai išanalizuoti, detalizuotas praktinis jų keliamų problemų sprendimas, padarytos konkrečios ir konstruktyvios išvados. VDU Teisės klinikos vardu, norime dar kartą padėkoti visiems dalyvavusiems ir šį puikų renginį organizavusiems kolegoms.