Visos naujienos

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl dovanojimo sutarties panaikinimo

  Šią savaitę į Teisės kliniką atvyko sutuoktiniai, kurie 1998m. savo dukrai padovanojo žemės sklypą, tačiau dabar nori jį atgauti, t.y, panaikinti dovanojimo aktą. Kaip panaikinimo priežastį sutuoktiniai nurodė pašlijusius santykius su dukerimi.  Dovanojimo panaikinimą reglamentuoja LR Civilinis k...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl socialinio būsto skyrimo

  Rugsėjo 30 dieną į VDU teisės kliniką kreipėsi klientas dėl reikalavimų socialiniam būstui gauti. Klientui buvo aktualu ar viršijus valstybės nustatytas minimalių pajamų ribą iš jo gali būti atimtas anksčiau paskirtas socialinis būstas? Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuo...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl darbo teisinių santykių

  Šią savaitę Teisės klinikos studentės Ieva ir Iveta konsultavo klientę dėl netinkamos aplinkos darbe, papildomo darbo bei psichologinio smurto namuose. Studentės suteikė informaciją klientei apei jos teises bei pareigas, pareigybių aprašymą, patarė, kur kreiptis, kad būtų apgintos jos pažeistos t...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl šeimos teisinių santykių

  Į VDU teisės kliniką kreipėsi klientė dėl skyrybų su užsieniečiu. Ji klausė ar jos sutuoktinis, užsienio šalies pilietis, po judviejų santuokos nutraukimo nepraras teisės gyventi Lietuvoje? Kokie yra reikalavimai asmeniui, norinčiam nuolat gyventi Lietuvos valstybėje? Įsigilinę į nurodytą situaciją ...

  Teisės klinikos studentai konsultavo dėl darbo santykių

  Šiandien pradeda savo konsultacinę veiklą naujos sudėties 2020 mokslo metų VDU Teisės klinika. Veiklą organizuojame laikantis visų pandemijos metu nurodytų reikalavimų. Studentai patenkinti, kad pirmas konsultacijas gali teikti žmonėms gyvai bendraudami. Šios konsultacijos metu studentė suteikė te...

  Prasidedant naujiems mokslo metams rugsėjo mėnesį startuoja ir naujos sudėties Teisės klinika

  Atsižvelgiant į šalyje tebesitęsiančią ekstremalią situaciją ir tam tikrus apribojimus organizacijas ir piliečius konsultuosime tiek gyvai ,tiek ir nuotoliniu būdu. Šiandien Kauno rajono savivaldybėje pas administracijos direktorių įvyko pasitarimas dėl rajono gyventojų ir organizacijų konsultavimo...