Visos naujienos

  Ar vieno iš sutuoktinių turimos skolos įpareigoja kitą sutuoktinį būti už jas atsakingu?

  Buvimas santuokoje savaime nereiškia, kad vienas sutuoktinis tampa atsakingu už kito sutuoktinio turimas skolas. Kiekvienas asmuo yra pats asmeniškai atsakingas už savo turimas asmenines prievoles kreditoriams. Tačiau, jeigu sutuoktiniai nėra nutraukę santuokos, sudarę ikivedybinės, ar povedybinės s...

  Kaip nustatomas išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis?

     Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.19...

  Ar pasibaigus panaudos sutarčiai turite teisę iškeldinti iš buto panaudos gavėją, kuris turi vaikų?

     Neatlygintinis naudojimasis daiktu - panauda - reglamentuoja santykius tarp šalių, kurių viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būk...

  Naujos sudėties Teisės klinikos konsultantai

     Nuo rugsėjo 1-os savo veiklą Teisės klinikoje pradėjo pažangiausi Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ketvirto kurso studentai, kurie teikia nemokamas teisines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui, nevyriausybinėms ir kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms bei piliečiams. ...

  Kaip elgtis, jeigu bankomatas neišdavė pinigų, tačiau juos nuo banko sąskaitos nuskaitė?

     Bankomatui neišdavus pinigų, tačiau nuskaičius juos nuo sąskaitos pirmiausia atkreipkite dėmesį kas rašoma ekrane – operacija atlikta, o galbūt bankomato pinigų likutis nepakankamas? Apsižvalgykite, ar niekas Jūsų nestebi ir nelaukia kol nueisite nuo bankomato, galbūt esate skubinamas greičiau pa...

  Ar galima išsipirkti socialinį būstą?

     Socialinė parama - tai asmeniui arba šeimai teikiama pagalba siekiant garantuoti šalies standartus atitinkantį gyvenimo lygį. Socialinės paramos pagrindiniai tiksliai - mažinti skurdą, garantuoti, kad visi šalies gyventojai išvengtų socialinės atskirties, ypač kai jie neturi kitų socialinės apsau...