PERIODINIŲ IŠMOKŲ INDEKSACIJA

  Periodinės išmokos (vaikų ir (ar) buvusių sutuoktinių išlaikymas, žalos ir kt.) indeksuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.72 straipsnio 11 dalimi, 3.78 straipsnio 6 dalimi, 3.208 straipsniu ir 6.288 straipsnio 3 dalimi.

  Indeksavimas – tai periodinių išmokų, nustatytų fiksuotu dydžiu (pinigais), perskaičiavimas siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas.

  Indeksavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 patvirtintą Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašą.

  Periodinės išmokos indeksuojamos kartą per metus einamųjų metų vasario mėnesį. Neindeksuojamos tos periodinės išmokos, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskirtos arba pakeistos per paskutinius 6 mėnesius iki vasario 1 dienos. Periodinės išmokos sumą, pasikeitus indeksui, turi pasiskaičiuoti pats mokėtojas. To nepadarius savanoriškai, asmuo, kuriam priteista mokėtina išmoka, gali kreiptis pas antstolį, kuris gali išieškoti įsiskolintą sumą už praėjusius 5 (penkerius) metus.

  Šiuo metu vartotojų kainų indeksas yra 121,70 EUR ir jis galioja iki 2024 n. vasario 1 d. Taigi, jeigu iki naujo kainų indekso taikymo nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo praėjo 6 mėnesiai, priteista periodinė išmoka turi būti dauginama iš vartotojų kainų indekso ir mokama padidinta periodinių išmokų suma. Periodinių išmokų dydis apskaičiuojamas pagal formulę: 

  esamas išlaikymo dydis x 121,70 / 100 = naujas išlaikymo dydis.

  Pvz. Jeigu priteista periodinių išmokų suma buvo 250 EUR, tai nuo 2023 m. vasario 1 d. turi būti mokama 304 EUR (250 x 121,70=304). 

   

  Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikos konsultantės Eglės Vaizgėlaitės komentaras.