Alimentų indeksavimas ir su indeksavimu susiję klausimai

  Nors apie alimentų (periodinių išmokų) indeksavimą skelbiama ir kalbama nuolat, vis dar susiduriama su klausimais, susijusiais dėl alimentų indeksavimo. 

  Į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės kliniką kreipėsi interesantas, besidomėjęs alimentų indeksavimu. Teisės klinikos studentai, atsižvelgiant į gautą užklausą, primena su indeksavimu susijusius aspektus. 

  Kas yra alimentų indeksavimas ir kam jis reikalingas? 

  Lietuvos Respublikos cvilinio kodekso (toliau – CK) 3.208 straipsnyje yra nurodyta, kad jei išlaikymas buvo priteisiamas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Tai reiškia, kad indeksavimas yra privalomas ir šis perskaičiavimas yra tam, kad visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas. 

  Kas turi indeksuoti periodinę išmoką? 

  Jeigu periodines išmokas iš skolininko išieško ir į gavėjo sąskaitą perveda teismo sprendimą vykdantis antstolis, išmokas indeksuoja antstolis. Jeigu priteistos išmokos yra išskaitomos iš mokėtojo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų, indeksavimą atlieka išskaitas atliekantis asmuo (dažniausiai – darbovietės finansininkas). Jeigu asmuo moka periodines išmokas savarankiškai, tai jis pats ir privalo jas indeksuoti. 

  Ką daryti jei skolininkas geranoriškai nevykdo pareigos indeksuoti periodinės išmokos? 

  Jeigu asmuo nevykdo savo pareigos indeksuoti periodinės išmokos, rekomenduojama kreiptis pas antstolį. Tačiau, reikia atkreipti dėmėsį, kad prieš kreipiantis į antstolį, reikia gauti vykdomąjį raštą iš to teismo, kuriame buvo priteista periodinė išmoka. Kaip minėta, periodinės išmokos sumą, pasikeitus indeksui, turi pasiskaičiuoti pats mokėtojas. To nepadarius savanoriškai, asmuo, kuriam priteista mokėtina išmoka, gali kreiptis pas antstolį, kuris gali išieškoti įsiskolintą sumą už praėjusius 5 (penkerius) metus.

  Nuo ko reikėtų pradėti, norint pačiam indeksuoti išlaikymą? 

  Svarbu žinoti, kad periodinės išmokos indeksuojamos kartą per metus einamųjų metų vasario mėnesį. Neindeksuojamos tos periodinės išmokos, kurios paskirtos arba padidintos per paskutinius 6 mėnesius. Perskaičiuojant periodines išmokas, jų suma dauginama iš vartotojų kainų indekso (Gal išeitų iterpti https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos link’ą) ir dalijama iš 100, gautas dydis apvalinamas vieno euro tikslumu. 

  Ar periodines išmokas reikia indeksuoti, jeigu teismo sprendime arba taikos sutartyje, patvirtintoje teismo, šalys dėl periodinių išmokų indeksavimo nesusitarė?

  Pažymėtina, kad šalių susitarimas ir jame nenumatyta sąlyga dėl periodinių išmokų idenskavimo neatleidžia periodines išmokas mokančio asmens nuo jų indeksavimo, tad vadovaujantis CK 3.208 straipsnio nuostatomis periodinės išmokos turi būti indeksuojamos. 

  Vytauto Didžiojo universiteto, Teisės fakulteto, Teisės klinikos konsultantai Dominykas Kunigėlis ir Akvilė Mazrimaitė