Teisės klinikos studentai konsultavo merginą dėl socialinės stipendijos grąžinimo

    Į teisės kliniką kreipėsi trečio kurso studentė du metus gavusi socialinę stipendiją iš Valstybinio studijų fondo, tačiau 2019m. rudenį pateikta paraiška naujam semestrui buvo nepatvirtinta, be to, jauna moteris telefonu buvo informuota apie tai, kad gautas išmokas už ankstesnius du metus jai visgi teks grąžinti.

    Fondas, patikrinęs paraiškoje pateiktus duomenis, nustatė, kad moteris studijuoja pakartotinai tos pačios pakopos studijų programoje, kurias jau yra baigusi ir kurių metu jau yra gavusi socialinę stipendiją. Pažymėtina, kad studentė ir pirmus du metus paraiškose pateikė teisingą informaciją apie tai, kad jau yra baigusi vienas tokios pačios pakopos studijas, tačiau stipendija jai buvo paskirta galimai atidžiai neįvertinus visų jos pateiktų duomenų. Jauna mergina yra našlaitė, turi neįgalumą, todėl studijuojant pirmą kartą jai buvo mokama socialinė stipendiją ir kaip nurodė pati studentė, ji galvojo, kad fondas įvertinęs jos pateiktą paraišką pats įvertins ar ji turi teisę studijuoti antrą kartą tos pačios pakopos studijose, nes su teisės aktais, kurie reglamentuoja stipendijų skyrimą, mergina pati susipažinusi nebuvo.

    Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 72str. nurodyta, kad asmenims, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, valstybės finansavimas studijoms neskiriamas ir studijų kaina nėra kompensuojama. Įvertinus situaciją ir tai, kad fondas geranoriškai atsižvelgė į susidariusią situaciją, merginai buvo patarta prašyti Valstybinio studijų fondo išdėstyti gautos stipendijos grąžinimą per ilgesnį terminą arba prašyti jį užskaityti studijuojant antros pakopos studijose, kuriose jai priklausytų socialinė stipendija.