Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

  2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) pataisos, numatančios atvejus, kuomet santuoka bendru sutarimu gali būti nutraukta pas notarą.

  Santuoka, vadovaujantis  CK 3.51 straipsnio 1 ir 3 dalimis, gali būti nutraukiama pas notarą, jeigu:

  • sutuoktiniai siekia santuokos nutraukimo bendru sutarimu;
  • nuo santuokos sudarymo praėjo daugiau nei vieneri metai;
  • sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
  • abu sutuoktiniai yra veiksnūs šioje srityje;
  • daugiau nei vienerius metus netvarko bendro ūkio;
  • daugiau nei vienerius metus negyvena santuokinio gyvenimo;
  • neturi nepilnamečių vaikų.

  Siekdami nutraukti santuoką bendru sutuoktiniu sutarimu, sutuoktiniai notarą galės pasirinkti savo nuožiūra pateikiant šiuos dokumentus:

  • įrodymus, jog atitinka visas nurodytas sąlygas;
  • įrodymus, kad visi kreditoriai (jeigu tokių yra) yra informuoti apie ketinimą nutraukti ssantuoką;
  • sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuriojeturės būti aptartas tarpusavio išlaikymo klausimas, turtinės teisės ir pareigos, pavardės po santuokos nutraukimo ir bendraja jungtine nuosavybe priklausančio turto padalijimas.

  SVARBU! Notaras, kaip ir teismas, nagrinėjantis pateiktą sutartį dėl satuokos nutraukimo pasekmių, turi teisę jos netvirtinti, jei manys, kad sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia vieno iš sutuoktinių teises ir interesus.

  Santuokos nutraukimo pas notarą privalumas yra tai, kad notarui patvirtinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ji įsigalios sekančią darbo dieną. Kai tuo tarpu teisme teismo sprendimu patvritina sutartis įsigalioja per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Trūkumas – skiriantis pas notarą mokamas įkainis už notaro paslaugas, kai tuo tarpu kreipiantis į teismą skyrybų procesas nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu. 

   

  Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikos konsultanto Liudo Račicko komentaras.