Teisės klinikos studentai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminare

    Teisės klinikos studentai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminare dėl asmens duomenų apsaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui. Šio seminaro pranešėjai buvo: Oksana Pedaniuk – SolPriPa projekto ekspertė, teisininkė, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja, Salvija Mulevičienė – SolPriPa projekto ekspertė, Mykolo Romerio universiteto Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė ir Darius Jaloveckas, duomenų apsaugos pareigūnas.

    Renginio pranešėjai supažindino kaip veikia ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), kuris yra taikomas tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos sąjungos valstybėse narėse. Pranešėjai pristatė ne tik teorinę dalį, tačiau ir praktinę, kokių esminių klaidų vengti, norint nepažeisti BDAR. Buvome supažindinti su smulkiojo ir vidutinio verslo šiuometinėmis aktualijomis. Sužinojome, kas yra asmens duomenų apsaugos tvarkymas, kaip yra apsaugotas biometrinių duomenų naudojimas, kada yra laikoma, kad asmuo pateikė sutikimą naudoti jo asmeninius duomenis, o kada ne, kokia gresia atsakomybė už šio reglamento nesilaikymą, detaliau analizavome šio teisės akto veikimą ir pagrindinius principus. Seminare labiausiai buvo pabrėžiama tai, jog bendrovė turi aiškiai suformuluoti savo bendrovės vidaus taisykles dėl asmens duomenų naudojimo, kuriose būtų numatyta kokius asmens duomenis bendrovė tvarko, koks šio tvarkymo tikslas, ar nėra tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenų saugojimo terminai ir kt. Taip pat svarbu, kad bendrovė supažindintų asmens duomenų subjektus su taisyklėmis, kuriose nurodyta kaip yra tvarkomi, naudojami, kaupiami jų duomenys. Tam, kad bendrovei būtų lengviau įgyvendinti visus BDAR reikalavimus, ji gali skirti duomenų apsaugos pareigūną, kuris užtikrintų sklandų Reglamento bendrovėje vykdymą.

    Taigi šio seminaro įgytos žinios pravers ateities darbuose, tvarkant asmens duomenis ir siekiant užtikrinti laisvą ir teisėtą šių duomenų judėjimą.