Teisės klinikos studentai konsultavo dėl šeimos teisinių santykių

  Į VDU teisės kliniką kreipėsi klientė dėl skyrybų su užsieniečiu. Ji klausė ar jos sutuoktinis, užsienio šalies pilietis, po judviejų santuokos nutraukimo nepraras teisės gyventi Lietuvoje? Kokie yra reikalavimai asmeniui, norinčiam nuolat gyventi Lietuvos valstybėje? Įsigilinę į nurodytą situaciją radome tinkamą sprendimą.

  Pagal 2004/38/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 13 str. , Sąjungos piliečio išsiskyrimas, santuokos panaikinimas ar jo registruotos partnerystės pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą nutraukimas neturi įtakos jo šeimos narių, kurie nėra valstybės narės piliečiai, jei:

  1. a) iki skyrybų, santuokos panaikinimo ar registruotos partnerystės pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą nutraukimo proceso pradžios santuoka ar registruota partnerystė truko ne trumpiau kaip trejus metus, įskaitant vienerius metus priimančiojoje valstybėje narėje arba
  2. b)  ►C1  sutuoktinių arba partnerių pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą sutarimu arba teismo nutarimu sutuoktinis arba partneris, kuris nėra valstybės narės pilietis, globoja Sąjungos piliečio vaikus, arba ◄
  3. c) tai apsprendė ypač sunkios aplinkybės, pvz., smurtas šeimoje, išlaikant santuoką arba registruotą partnerystę, arba
  4. d) sutuoktinių arba partnerių pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą sutarimu arba teismo nutarimu, sutuoktinis arba partneris, kuris nėra valstybės narės pilietis, ►C1  turi teisę matytis su nepilnamečiu vaiku, jei teismas nusprendė, kad tai turi būti atliekama priimančiojoje valstybėje narėje, ir tiek ilgai, kiek reikia. ◄

  Taip pat svarbu, jog prieš įgydami nuolatinio gyvenimo teisę atitinkami asmenys turi įrodyti, kad yra darbuotojai arba savarankiškai dirbantieji arba kad jie turi pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai ir priimančioje valstybėje narėje turi visavertį sveikatos draudimą arba kad jie yra priimančiojoje valstybėje narėje jau sukurtos šiuos reikalavimus atitinkančio asmens šeimos nariai. „Pakankami ištekliai“ – tai 8 straipsnio 4 dalyje apibrėžti ištekliai. Tokie šeimos nariai išlaiko savo teisę gyventi šalyje išskirtinai asmeniškai.

  Daugiau skaityti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0038-20110616

  Asmuo norėdamas gauti leidimą ilgalaikiam gyvenimui Lietuvos Respublikoje, visų pirma turėtų kreiptis į Migracijos tarnybą, kuri suteiks galimybę per Lietuvos Migracijos informacinę sistemą “Migris” užpildyti prašymą dėl nuolatinio gyvenimo Lietuvoje.

  Taigi, atsižvelgiant į nurodytus teisės aktus, klientės vyras, po judviejų skyrybų nepraras teisės nuolat gyventi Lietuvoje, nes santuoka truko ketverius metus, ir vienus iš jų jie kartu gyveno Lietuvoje. Taip pat, vyras turi darbą ir pakankamai pajamų, kad galėtų save pilnai išlaikyti.