Teisės klinikos studentai konsultavo klientę dėl šeimo teisinių santykių reglamentavimo

    Teisės klinikos studentė Neringa teikė konsultaciją Vilkijos gyventojai dėl tėvystės nustatymo ir alimentų priteisimą reglamentuojančių įstatymų bei teisminės praktikos. Tėvui atsisakius pripažinti tėvystę šie klausimai gali būti išspręsti tik teismine tvarka, todėl gyventojai taip pat buvo paaiškinta valstybės garantuojamos nemokamos pirminės ir antrinės teisinės pagalbos gavimo tvarka, kad ji galėtų pasinaudoti savo teisę nemokamai gauti atstovą teisme.

    Remiantis LR civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 str., nesusituokusiai motinai gimusio vaiko tėvystė gali būti nustatoma teismo. Pagrindas tėvystei nustatyti yra giminystės ryšiui įrodyti skirtų ekspertizių išvados bei kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Spėjamas vaiko tėvas gali atsisakyti ekspertizės, tačiau toks atsisakymas gali būti traktuojamas teismo kaip tėvystės įrodymas, atsižvelgiant į kitas bylos aplinkybes (CK 3.148 str.). Kiti pagrindai tėvystei nustatyti gali būti patikimai patvirtinantys tėvystę įrodomieji faktai: vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo bendras gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, spėjamo vaiko tėvo prisidėjimas prie vaiko išlaikymo ir kiti įrodymai. Tėvystės nustatymo tyrimai yra atliekami Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje prie LR teisingumo ministerijos, adresu: Didlaukio g. 86E Vilnius.
    Jei tėvystė yra įrodoma teisminiu keliu, išlaidas už giminystės ryšiui nustatyti skirtą ekspertizę turi sumokėti vaiko tėvas. Tačiau reikia pažymėti, kad ši ekspertizė nekainuoja gyventojams, kuriems valstybė garantuoja antrinę teisinę pagalbą.

    Byloje dėl tėvystės nustatymo motina taip pat gali pareikšti ir reikalavimą dėl vaiko išlaikymo, kuris apskaičiuojamas įvertinus individualius vaiko poreikius, sąlygotus jo gabumų, polinkių, amžiaus, sveikatos būklės, papildomos vaiko priežiūros poreikio (vaiko liga, slaugymas, nuolatinė priežiūra) ir t. t. Laikoma, kad abu tėvai turėtų vaiko poreikius dengti per pusę, t.y. ne kartu su vaiku gyvenantis tėvas, turėtų padengti pusę apskaičiuotos sumos, pvz.: jei ta suma pripažįstama 400 EUR, tėvai turi dengti po 200 EUR per mėnesį.

    Jei teisminiu keliu tėvystę nustatyti siekiančio asmuo mėnesinės pajamos neviršija 10 minimalių mėnesinių atlyginimų per metus, asmuo gali gauti nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą – advokato atstovavimo teisme paslaugas. Ši pagalba yra teikiama visuose Lietuvos rajonuose: http://www.teisinepagalba.lt/lt/pirmine/tm/asarasas/