Teisės klinikos studentai konsultavo dėl kredito grąžinimo

    Moteris kreipėsi į teisės kliniką po to kai gavo laišką iš banko „Swedbank“ dėl raginimo sumokėti įmoką už kreditą, kuris buvo skirtas namo renovacijai. Klientė buvo stipriai susijaudinusi dėl tos priežasties, jog įmokos suma buvo didelė ir ji iš savo pensijos neįstengtų tokios sumos sumokėti, nekalbant apie tai, jei tokias įmokas reikėtų mokėti kiekvieną mėnesį. Moteris labai gailėjosi, jog kreditą pasiėmė ir pasirašė už nežinia ką.

    Išklausę klientę ir išanalizavę dokumentus, atkreipėme dėmesį į laiške esančią sąlygą, kurioje buvo nurodyta, jog asmenys, turintys teisę į kompensaciją už renovaciją, laišką gali tiesiog ignoruoti. Visi kartu išsiaiškinome, jog moteris yra socialiai remtina, jai priklauso kompensacija už šildymą, taip pat jai numatoma šimtaprocentinė parama techninės dokumentacijos parengimui, bei statybos ir rangos darbams paimto kredito ir palūkanų padengimui. Trumpiau, renovacija klientei visiškai nieko nekainuoja. Tokios paramos tikslas – skatinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesus, užtikrinti nepasiturinčių gyventojų galimybes juose dalyvauti bei skatinti asmenų suinteresuotumą namų apšiltinimo problemomis.

    Teisę į visų projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų padengimą bei kredito draudimo įmokų, taip pat paties kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus: pirma, turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti); antra, su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, dalyvavo sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmime ir priimant šį sprendimą pritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui (svarbu atkreipti dėmesį į tai, jei buto savininkas priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo pasisakė prieš dalyvavimą programoje, jis netenka teisės į valstybės paramą atnaujinimui). Tam, kad nepasiturintys asmenys, turintys teisę į kompensacijas už šildymą, gautų paramą, jiems reikia laiku sutvarkyti dokumentus valstybės paramai gauti.

    Tokias sąlygas atitinkantis gyventojas, norintis gauti paramą, turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už šildymą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Beje, už asmenis, turinčius teisę į kompensaciją už šildymą, jiems tenkanti kredito dalis ir palūkanos bus apmokamos iš anksto, todėl kitiems namo gyventojams nereikės padengti nei kredito dalies, nei palūkanų už šiuos kaimynus.

    Apibendrinant, klientei buvo paaiškinta, jog jos dokumentai tinkamai paruošti, ji kompensaciją gauna ir neturi priežasčių dėl ko jaudintis, ji tikrai nebus išmesta į gatvę.