Ar įsivaikinus galima pakeisti įvaikio vardą ar pavardę?

  Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.166 straipsnio 1 dalį, kiekvienam vaikui vardą suteikia tėvai. Spręsdami visus klausimus, susijusius su vaikais, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis (CK 3.3 straipsnis). Kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi bei sveikai vystytis ir nuo gimimo turėti vardą ir pavardę (CK 3.161 straipsnio 1 dalis). Šios vaiko teisės reglamentuotos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnyje.

  Vaiko teisių konvencija vaiką identifikuoja per tris aspektus:

  1. vardą;
  2. pilietybę, bei
  3. šeimos ryšius.

  Vaiko teisė turėti vardą ir pavardę yra fundamentali ir nekelianti abejonių. Vaiko vardas ir pavardė yra asmens identifikacijos forma, kuri visuomenę informuoja apie vaiką ir vaiko šeimą (Lietuvos Aukščiausio Teismo nutartis civilinėje byloje 3K-3-327-378/2020). Vaiko vardas ir pavardė pabrėžia vaiko individualybę. Teisė turėti vardą ir pavardę yra prigimtinė ir turi būti saugoma nuo gimimo. Tačiau susiklosčius įvaikinimo situacijai, suteiktą vardą ar pavardę teisės aktų ir įstatymų nustatyta tvarka galima pakeisti. Įvaikinimo institutas reglamentuoja ne tik įtėvio paskyrimo nepilnamečiui tvarką, bet ir nustato įvaikio pavardės, vardo ar pilietybės keitimo taisykles. CK 3.228 straipsnyje, įtvirtinančiame įvaikio vardo ir pavardės nustatymą, yra nustatyta, jog teismo sprendimu įvaikintam vaikui suteikiama įtėvių pavardė ir gali būti pakeičiamas vaiko vardas, jeigu vardą pakeisti sutinka vaikas, galintis išreikšti savo nuomonę. Pagal teismų praktiką, toks sutikimas turėtų būti išreikštas raštu. Minėto straipsnio antroje dalyje yra rašoma, jog įtėvių ir įvaikio, galinčio išreikšti savo nuomonę, prašymu vaikui gali būti paliekama buvusi pavardė pagal kilmę. Tačiau kylant nesutarimams dėl pavardės ar vardo tarp įtėvių ar vaiko, šis klausimas pavedamas spręsti teismui, kuris, priimdamas sprendimą, pirmiausia remsis vaiko interesais. Todėl galima daryti išvadą, kad vienas svarbiausių aspektų, keičiant įvaikio vardą ir pavardę, yra atsižvelgti į vaiko nuomonę ir interesus.

  Vytauto Didžio universiteto Teisės Fakulteto Teisės klinikos konsultantės Eglės Vaizgėlaitės komentaras