Teisės klinikos studentai Evelina ir Benas konsutlavo klientę dėl daugiabučio namo bendrijos veiklos

    Šią savaitę į teisės klinikos konsultantus kreipėsi klientė su klausimu: ar norint pratęsti nuomos sutartį, kurios pagrindu daugiabučio namo stogas išnuomojamas trečiajam asmeniui, kuris ant stogo įrengė mobiliojo ryšio anteną, pakanka daugiau kaip pusės daugiabučių namo bendrijos gyventojų sutikimo? Į klientės klausimą atsako Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikos konsultantė Evelina Laukytė.

    Vadovaujantis LR CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuo atveju, daugiabučio namo stogas pagal įstatymą laikytinas daugiabučio namo konstrukcija, priklausiančia visiems daugiabučio namo butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Bendro naudojimo patalpų valdymo teises bendraturčiai įgyvendina sukūrę nustatytos formos juridinį asmenį, šiuo atveju, bendriją, kuri per savo aukščiausiąjį valdymo organą- visuotinį narių susirinkimą priima sprendimus.

    Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai yra laikomi teisėtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Teismų praktikoje sprendžiant klausimą dėl daugiabučio namo stogo dalies išnuomavimo trečiajam asmeniui formuojama nuostata, kad siekiant išnuomoti daugiabučio namo, kuriame yra įsteigta bendrija, stogą nėra būtina gauti visų namo butų savininkų sutikimus.

    Vadinasi, sudarant sutartį su trečiuoju asmeniu dėl daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, stogo nuomos pakanka daugiau kaip pusės bendrijos narių sprendimo, priimto Bendrijos įstatuose nustatyta tvarka.