Teisės klinikos studentai pradeda atlikti savanorišką praktiką

    Šią savaitę Teisės klinikos studentai pradeda atlikti savanorišką praktiką teisinėse institucijose, kuri truks iki dviejų mėnesių. Savanorišką praktiką studentai atliks Kauno apygardos prokuratūroje, Kauno apskrities Vyriausiam policijos komisariate, Kauno apylinkės teisme ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje prie LR vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdyboje. Siekiant studentams įgyti praktinių žinių apie teisinių institucijų veiklą, praktikos atlikimo metu studentai susipažins su nurodytų institucijų vidaus tvarka, veiklos reglamentavimu, vykdomomis funkcijomis bei atliks jiems pavestus praktinius darbus. Atsižvelgiant į studentų pageidavimus įgyti kuo daugiau ir įvairesnių praktinių žinių, po vieno mėnesio atliktos savanoriškos praktikos studentams sudarytos sąlygos sekantį mėnesį pakeisti praktikos vietą atliekant ją kitoje institucijoje.