Ar vieno iš sutuoktinių turimos skolos įpareigoja kitą sutuoktinį būti už jas atsakingu?

  Buvimas santuokoje savaime nereiškia, kad vienas sutuoktinis tampa atsakingu už kito sutuoktinio turimas skolas. Kiekvienas asmuo yra pats asmeniškai atsakingas už savo turimas asmenines prievoles kreditoriams. Tačiau, jeigu sutuoktiniai nėra nutraukę santuokos, sudarę ikivedybinės, ar povedybinės sutarties, būnant santuokoje sutuoktiniams yra taikomas įstatymo nustatytos bendros turto teisinio režimo taisyklės, t. y. sutuoktinių turtas yra bendras tol, kol nepadalijamas teisine tvarka.

  Svarbu suprasti, kad po santuokos sudarymo ima galioti bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija, kuri reiškia, kad turtas, įsigytas po santuokos tiek abiejų, tiek vieno sutuoktinio vardu, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. O pagal įstatymo raidę, yra leidžiama išieškoti vieno sutuoktinio skolas iš kito sutuoktinio, jeigu jo turimos lėšos ar turtas nėra jo asmeninė nuosavybė.

  Kokios sąlygos išieškojimui iš bendro sutuoktinių turto?

  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.110 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad iš bendro sutuoktinių turto negali būti tenkinamos sutuoktinių prievolės, kurios atsirado iki santuokos įregistravimo, išskyrus atvejus, kai išieškoma iš dalies, priklausančios bendram sutuoktinių turtui. Iš to galime suprasti, kad išieškojimas galimas tik iš sutuoktiniui asmenine nuosavybe priklausančio turto arba iš bendro turto dalies, priklausančios skolininkui. Tačiau antstolis gali pradėti vykdyti išieškojimą iš bendrosios jungtinės nuosavybės turto pagal vieno iš sutuoktinio turimas asmenines prievoles tik tuo atveju, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka tokiam sutuoktiniui asmenines nuosavybes teise priklausančio turto (CK 3.112 straipsnio 1 dalis).

  Ar galimas išieškojimas iš sutuoktinio atlyginimo ar pensijos?

  Dažnas nustemba sužinojęs, kad bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas ir darbo užmokestis ar senatvės pensija – pajamos, gautos iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos. Sutuoktiniui priklauso 50 % dalis kito sutuoktinio darbo pajamų ir atvirkščiai. Ir tai yra pajamos, iš kurių galima išieškoti skolą.

  Kas vyksta su skolomis skyrybų atveju? 

  Skyrybų procese sutuoktiniai pasidalija ne tik turtą, bet ir prievoles. Teismas patvirtina šalių taikos sutartį arba savo sprendimu išsprendžia ginčą dėl prievolių kilmės ar turimo turto pasidalinimo. Todėl nereikia bijoti, kad skyrybų atveju, sutuoktinio turimos skolos bus padalintos proporcingai, jei jos yra asmeninės. Tačiau kol sutuoktinių turtas nėra atskirtas ir/ar tebevyksta skyrybų procesas, tol egzistuoja teisėtas teisinis pagrindas vykdyti skolos išieškojimą iš vienam sutuoktiniui tenkančios kito sutuoktinio atlyginimo ar kito turto dalies.

  Kaip sustabdyti jau pradėtą išieškojimo procesą?

  Kai vieno sutuoktinio skolos yra pradedamos išieškoti iš kitam sutuoktiniui priklausančio turto ar lėšų, dažnu atveju sutuoktiniai sudaro vedybų sutartį. Tokia sutartimi jie gali pakeisti įstatymo taikomą turto teisinį režimą ir susitarti, kad visas po santuokos sudarymo įgytas sutuoktinių turtas, yra laikomas kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe. Sudarius ir įregistravus tokią sutartį, reikėtų kreiptis į antstolį su prašymu, pavyzdžiui, nutraukti skolos išieškojimą iš skolininko sutuoktinio darbo užmokesčio ar kitų pajamų, iš kurių jau yra pradėtas vykdyti išieškojimas.

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad situacija, kai santuokos metu yra sudaroma povedybinė sutartis, savaime nepažeidžia kreditoriaus interesų, nes įstatyme nėra nuostatų, draudžiančių sudaryti povedybinę sutartį, kai teismo nutartimi vykdymo procese nustatyta vieno iš sutuoktinių, kaip skolininko, dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje.

  Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikos konsultantės Eglės Vaizgėlaitės komentaras