Ar pasibaigus panaudos sutarčiai turite teisę iškeldinti iš buto panaudos gavėją, kuris turi vaikų?

       Neatlygintinis naudojimasis daiktu – panauda – reglamentuoja santykius tarp šalių, kurių viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.629 straipsnis.

       Siekiant iškeldinti panaudos gavėją iš nuosavybes teise priklausančio buto, panaudos davėjas privalo registruotu paštu arba pasirašytinai į rankas, paliekant vieną egzempliorių sau, įteikti panaudos gavėjui raginimą dėl iškeldinimo, kuriame nurodomas trijų mėnesių terminas išsikėlimui (CK 6.642 straipsnio 1 dalis).

       Panaudos gavėjui nesutikus išsikelti ar savalaikiai neišsikėlus – panaudos davėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl iškeldinimo. Teismo sprendimą iškeldinti vykdo antstolis.

       Vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika – mažamečio asmens neteisėtas gyvenimas panaudos davėjui nuosavybės teise priklausančiame  bute negali tapti kliūtimi iškeldinimui ir užkirsti kelią teisėtam savininkui naudotis savo nuosavybe.

    Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikos konsultantės Neringos Glodienytės komentaras.