Teisės klinikos studentai konsultavo Karmėlavos seniūnijos darbuotojus ir Kauno rajono gyventojus

    Vasario 22 d. vyko Teisės klinikos konsultacijos Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje. Buvo konsultuota pilietė dėl įmonės steigimo tarpininkaujant mobilumo programų Erasmus kūrimui, trys asmenys buvo konsultuoti naudojimosi tvarkos žeme nustatymo klausimais, kiti du seniūnijos darbuotojai konsultavosi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo klausimu ir projektų finansavimui gauti ruošimo klausimais. Vieniems besikreipiantiems buvo paaiškinta į kokias institucijas pirmiausia reikia kreiptis, o kitiems teisės klinikos studentai paruoš išsamius atsakymus.
    Teisės klinikos vadovas doc. dr. Albertas Milinis susitiko su Karmėlavos seniūne Violeta Armolaitiene, jos pavaduotoja Vida Balčiūniene, seniūnijos bendruomenės centro „Židinys” pirmininke Rima Šuliokiene. Susitikimo metu detaliai buvo pristatyta Teisės klinikos studentų vykdomų teisinių konsultacijų pobūdis, paaiškinta kaip ir kada organizacijos ir piliečiai gali kreiptis konsultacijų, kokių atsakymų galima tikėtis ir pan. Seniūnijos vadovės gana išsamiai supažindino su jų vykdoma gyventojų švietėjiška veikla, pristatyta kokie renginiai numatomi organizuoti seniūnijoje artimiausiu metu, aptarta kaip studentai galės prisidėti prie rajono Trečiojo amžiaus universiteto veiklos.