Teisės klinikos studentai konsultavo dėl sodininkų bendrijos valdymo

    Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientas norėdamas sužinoti apie sodininkų bendrijos valdymą, galimybę pakeisti bendrijos pirmininką.

    Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad Sodininkų bendrijų įstatymo reglamentuojamų santykių subjektai yra sodininkai, sodininkų bendrijos nariai ir kiti asmenys, nuosavybės ar kitų teisių pagrindu valdantys sodo žemės sklypus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2013).

    Sodininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog sodininkų bendrijų valdymo organai yra: bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos pirmininkas (vienasmenis valdymo organas) arba bendrijos valdyba (kolegialus valdymo organas). Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo organo narius, tai reiškia, jog bendrijos pirmininką renka ir atšaukia bendrijos narių susirinkimas.
    Tam, kad galėtų būti išrinktas ar atšauktas bendrijos pirminkas pirmiausia reikia sušaukti bendrijos narių susirinkimą. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalį bendrijos narių susirinkimo (eilinio ir neeilinio) šaukimo iniciatyvos teisę turi bendrijos valdymo organas, 1/10 bendrijos narių ir revizijos komisija (revizorius). Tokiu atveju, kai yra vienasmenis valdymo organas (bendrijos pirmininkas) ir norima jį atšaukti, nes bendrijos narių netenkina jo valdymas, bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui turi pateikti paraišką, pasirašytą ne mažiau kaip 1/10 sodininkų bendrijos narių. Įteikus tokią paraišką, kurioje numatyta susirinkimo darbotvarkė, siūlomi projektai ir kiti pasiūlymai, bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

    Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 10 dalį bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių, tačiau tiek narių nesusirinkus bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, kuriam kvorumo reikalavimas netaikomas. Tiek pirmajame, tiek pakartotiniame bendrijos narių susirinkime sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Taigi tokiu būtu bendrijos nariams suorganizavus ir sušaukus bendrijos narių susirinkimą, jie turi galimybę atšaukti sodininkų bendrijos pirmininką.