Teisės klinikos studentai konsultavo dėl alimentų mokėjimo

  Šią savaitę į Teisės kliniką kreipėsi klientė dėl alimentų priteisimo. Klientui buvo aktuali tvarka, kaip galima gauti nepilnamečio vaiko išlaikymą (alimentus) esant nustatytai tėvystei?

  Klientei buvo paaiškinta, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mediacijos įstatymo pataisos, numatančios privalomą mediaciją šeimos ginčuose (dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui nustatymo ar padidinimo, santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kt.). Mediacija tai procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis (mediatorius) padeda ginčo šalims rasti jiems geriausią sprendimą. Todėl kol nėra mediatoriaus patvirtinimo, negalima kreiptis į teismą dėl visų šeimos santykių. Privalomąją mediaciją inicijuoja šalys bendru sutarimu arba viena iš šalių, kuri nori kreiptis į teismą. Šalys dėl mediacijos gali susitarti tiek kilus ginčui, tiek iš anksto, kai ginčo dar nėra (pvz bendru sutarimu). Dėl privalomosios mediacijos gali būti kreipiamasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (VGTPT) ar savo nuožiūra pasirinkti mediatorių, kuris būtų įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

  Kai pasinaudojama privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka – mediacija – galima inicijuoti teisminius procesus. Prisiteisti alimentus (išlaikymą) vaikui galima kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (jei žinoma skolininko gyvenamoji arba darbo vieta) arba ieškiniu dėl išlaikymo priteisimo. (CPK 431 str. 1, 2 d., 433 str. 2 d.)

  Skolininkui pateikus prieštaravimus dėl pareiškimo ar jo dalies, norint toliau tęsti civilinį procesą dėl išlaikymo priteisimo, reikės pareikšti ieškinį. (CPK 439 str.)

  Kartu su ieškiniu teismui turi būti pateikti šie dokumentai:

  1) Ieškovo tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

  2) Vaiko gimimo liudijimas;

  3) Pažyma apie vaiko ir vieno iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, deklaruotą gyvenamąją vietą;

  4) Pažyma iš mokyklos ar darželio, kurį lanko vaikas (jei lanko);

  5) Pažymos iš būrelių, kuriuos lanko vaikas (jei lanko);

  6) Kiti duomenys, informacija, kurie įrodo, kodėl reikalaujama priteisti tam tikrą išlaikymo sumą, jei ši viršija minimalų išlaikymo dydį, t. y. apie 218 Eur;

  7) Pažymos apie vieno iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, nuosavybės teise turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;

  8) Pažymos apie vieno iš tėvų, iš kurio prašoma priteisti išlaikymą, nuosavybės teise turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (jei šios informacijos ieškovas neturi galimybės pateikti, ieškinyje pažymima, jog prašoma teismo įpareigoti atsakovą pateikti duomenis apie jo turimą turtą bei gaunamas pajamas).

  Klientei buvo suteikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos kontaktai bei informacija dėl kreipimosi tvarkos.