Susitikimas su Kauno apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru

    2024 m. gegužės 29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikoje teisinę praktiką atliekantys studentai lankėsi Kauno apygardos prokuratūroje. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas pristatė studentams prokuratūros struktūrinius padalinius, jų veiklos sritis, prokurorų specializacijas ir apylinkių bei apygardų prokuratūrose tiriamų nusikalstamų veikų pobūdį. Be to, susitikimo metu buvo aptarti prokuroro profesijai keliami reikalavimai ir nuo ko, studentui baigusiam studijas, reikėtų pradėti norint tapti prokuroru. Betarpiškų diskusijų su vyriausiuoju prokuroru metu buvo aptartos galimybės atlikti teisinę praktiką prokuratūroje, studentai buvo supažindinti su prašymų atlikti praktiką pateikimo tvarka, aptarti kiti, studentams aktualūs ir rūpimi klausimai.
    VDU TF Teisės klinikos vardu nuoširdžiai dėkojame Kauno apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui Rimui Bradūnui už konstruktyvų pokalbį, nuoširdumą atsakant į studentams rūpimus klausimus ir geranorišką bendradarbiavimą.