Ar galima išsipirkti socialinį būstą?

       Socialinė parama – tai asmeniui arba šeimai teikiama pagalba siekiant garantuoti šalies standartus atitinkantį gyvenimo lygį. Socialinės paramos pagrindiniai tiksliai – mažinti skurdą, garantuoti, kad visi šalies gyventojai išvengtų socialinės atskirties, ypač kai jie neturi kitų socialinės apsaugos garantijų arba jos nepakankamos. Taigi, valstybė, suteikdama būstą socialinio būsto nuomos sąlygomis, suteikia paramą, t. y. lengvatą nuomojamam būstui, kad šią paramą gaunančiam asmeniui būtų garantuotas minimalus gyvenimo lygis.

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, už rinkos kainą gali būti parduodami savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas. 

       Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog įsigyti būstą, nuomojamą socialinio būsto nuomos sąlygomis, galimybės nėra. Visgi, įsigyti būstą būtų galimybė, jeigu būtų perrašyta būsto nuomos sutartis, t. y. jeigu būstas būtų nuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis. Tačiau šiuo aspektu būtina pažymėti tai, kad teisė įsigyti būstą atsirastų tik išgyvenimus jame ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus. Būtina pažymėti ir tai, kad toks būstas galėtų būti parduodamas už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas.

    Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinikos konsultantės Vilijos Grigienės komentaras.