Teisės klinikos studentai konsultavo Kauno rajono gyventojus dėl alimentų dydžio nustatymo

    Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti kaip galima padidinti vaikui priteisto išlaikymo dydį po teismo sprendimo, kuriuo priteistas išlaikymas.

    Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė pakeisti vaikui skirto išlaikymo dydį: teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. To paties straipsnio 2 dalis papildo 1 dalį, nurodyta, kokiu dar atveju priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas, t.y. atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Asmuo, siekdamas, jog būtų pakeistas išlaikymo dydis, su prašymu turi kreiptis į teismą.

    Pagrindinė išlaikymo dydžio pakeitimo sąlyga iš esmės pasikeitusi tėvų turtinė padėtis arba išaugę vaiko poreikiai. Dėl šios priežasties teismas pirma turi išsiaiškinti ar iš esmės pasikeitė asmens turtinė padėtis ar vaiko poreikiai, o tik tada spręsti, koks išlaikymo dydis gali būti pakankamas vaiko poreikiams patenkinti konkrečioje situacijoje. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nustatant, ar pasikeitė (išaugo) vaiko poreikiai, būtina atsižvelgti į tai, kad visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje A. N. v. L. N. bylos Nr. 3K-3-16-706/2016). Ne mažiau svarbus faktorius tėvo, kuris turi pareigą teikti išlaikymą, turtinės padėties pasikeitimas, nes jai nepasikeitus asmuo negalės užtikrinti didesnio išlaikymo. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje R. B. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-294/2010). Taigi vien tai, kad pasikeitė asmens, kuris turi pareigą teikti išlaikymą, finansinė padėtis, nereiškia, kad jis privalo teikti didesnį išlaikymą. Tokio asmens finansinė padėtis turi pasikeisti iš esmės, o vertinant pasikeitusią padėtį būtina atsižvelgti į aplinkybių visumą.