Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl santukos nutraukimo

  Į VDU Teisės kliniką kreipėsi klientė norėdama sužinoti apie būdus nutraukti metrikacijos skyriuje įregistruotą civilinę santuoką. Klientė su sutuoktiniu santuoką sudarė daugiau nei prieš trisdešimt metų, po penkių metų bendro gyvenimo kartu sutuoktiniai pasuko skirtingais keliais, bet santuokos nenutraukė. Šiuo metu klientė su sutuoktiniu beveik nebendrauja.

  LR CK numatyti šie santuokos nutraukimo atvejai:
  • Santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.
  • Santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio prašymu.
  • Santuoka nutraukiama dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

  LR CK 3.60 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Tokiu atveju sutuoktinio kaltė yra santuokos nutraukimo būtinoji sąlyga. Jeigu sutuoktinis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas LR CK trečioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas, sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo. Remiantis LR CK 3.60 straipsnio 3 dalimi preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu:
  • jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą
  • arba yra neištikimas,
  • arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais,
  • arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

  Tai nėra baigtinis sąrašas atvejų, kuriais remiantis santuoka gali būti nutraukta dėl sutuoktinių kaltės. Sutuoktinio katė gali pasireikšti ir tokiais pagrindais kaip lojalumo ir pagarbos nebuvimu, neprisidėjimu prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo, pinigų švaistymu ir kt.
  Sutuoktinis, teigdamas, jog santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės turi būti aktyvus ir pateikti įrodymus, lėmusius santuokos nutraukimą, kurie tuo pačiu patvirtina sutuoktinio kaltę. LR CK 3.61 straipsnio 1 dalyje garantuojama sutuoktinio, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, teisė prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktus, patvirtinančius, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Tokiu atveju teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

  Tačiau nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu daug greitesnis, paprastesnis ir mažiau išlaidų reikalaujantis būdas. Norint nutraukti santuoką ypatingosios teisenos tvarka abiejų sutuoktiniu bendru sutikimu turi būti išpildytos LR CK 3.51 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos: 1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; 2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.); 3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

  Šiuo atveju teikiamas santuokos nutraukimo prašymas ir sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių turi neprieštarauti viešajai tvarkai ir nepažeisti sutuoktinių, jų nepilnamečių vaikų, vieno arba abiejų sutuoktinių kreditorių teisėtų interesų. Kitaip, teismui nustačius, kad prašymas nutraukti santuoką ir sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių neatitinka įstatymo reikalavimų ir sutuoktiniams nepašalinus nustatytų trūkumų, prašymas nutraukti santuoką paliekamas nenagrinėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. Š. ir S. Š. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-375/2014). Ypatingoji teisenos tvarka skiriasi nuo ginčų teisenos, jog šalys taikiai, be ginčų dėl turtinių ar neturtinių interesų pasirašo sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Ši sutartis ypatinga ne vien tuo, kad yra nustatomos visos sąlygos po santuokos nutraukimo, tačiau tai apsaugo sutuoktinius nuo neigiamų emocijų išgyvenimo. Taigi santuoką nutraukti bendru sutarimu galima tik tuo atveju, kai sutuoktiniai sutaria dėl santuokos nutraukimo bei dėl jos teisinių pasekmių.

  Jeigu santuoką nutraukti nori tik vienas iš sutuoktinių, nesant kito sutuoktinio kaltės, svarbus santuokos nutraukimo institutas – santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu. Santuoka vieno iš sutuoktinių prašymu gali būti nutraukta, esant bent vienai iš CK 3.55 straipsnyje nurodytai sąlygai: 1) sutuoktiniai gyvena skyrium ( teismo patvirtinta separacija) daugiau nei vienerius metus; 2) vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje; 3) vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu; 4) vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą. Teikiant tokį prašymą, taip pat privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams (jei tokių yra).