Doc. Dr. Albertas Milinis, VDU Teisės fakulteto lektorius, teisininkas, Kazachstano Respublikos Garbės konsulas Kaune, lankėsi „Kauno diena” studijoje

    Pokalbio, vykusio 2021 m. sausio  12 d., metu „Kauno dienos” studijoje su Doc. Dr. Albertu Miliniu buvo kalbėta apie tai, kaip yra tampama užsienio valstybės garbės konsulu, apie garbės konsulo funkcijas, Kauno regiono perspektyvas bendradarbiaujant su Kazachstano Respublika, advokato profesinę veiklą bei visuomeninį darbą.

    Be kita ko, pokalbio metu buvo kalbėta ir apie Doc. Dr. Alberto Milinio vadovavimą Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės klinikai, studentų teikiamas nemokamas teisines konsultacijas įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, taip pat teisinių konsultacijų teikimą fiziniams asmenims, fiziniams ir juridiniams asmenims aktualius teisinius klausimus.

    Visą pokalbio įrašą galite pažiūrėti paspaudę nuorodą: https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kauno-dienos-studija/kauno-dienos-studijoje-kazachstano-garbes-konsulas-kauno-regione-milinis-1059225