Teisės klinikos studentai konsultavo gyventojus dėl automobilio nuomos teisinių santykių

  Į VDU teisės kliniką kreipėsi klientas dėl automobilio nuomos užsienyje. Klientas Anglijoje išsinuomavo automobilį, už paslaugas atsiskaitė, tačiau po trijų savaičių gavo pretenziją sumokėti 1000 svarų už automobilio sugadinimą.

  Kas yra nuoma pagal Lietuvos teisnį reguliavimą? LR CK 6.477 straipsnis numato, jog pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Taip pat pagal Lietuvos teisinį reguliavimą nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Negrąžinus nuomotojui daikto tokios būklės, kokios daiktas buvo suteiktas, nuomininkas turi atlyginti žalą nuomotojui.

  Gali atrodyti, jog nuomos sutarties pasirašymas yra tik formalumas, kurį siekiama atlikti kuo greičiau, siekiant gauti automobilį, tačiau šitas dokumentas tampa ypač reikšmingas, kai tenka spręsti ginčus, iškylančius tarp vartotojo ir nuomos kompanijos.
  Automobilio nuomos sutartis įprastai susideda iš dviejų dalių: bendrų nuomos sąlygų ir konkrečios nuomos duomenų. Galimas atvejis, kad asmuo dėl koncentracijos trūkumo, skubėjimo pasirašo sutartį perskaitęs tik bendrąsias sutarties sąlygas, ko pasekoje lieka nustebęs, kai nuo jo sąskaitos nuskaičiuojama žymiai didesnė suma nei asmuo tikėjosi, nes per išsiblaškymą nepastebi, jog papildomos paslaugos, tokios kaip pilnas degalų bakas, teisė vairuoti kitam asmeniui ir kt., kainuoja papildomai. Todėl prieš pasirašydamas sutartį asmuo turi įdėmiai perskaityti visą sutartį, kad vėliau nekiltų nemalonių situacijų dėl reikalavimo sumokėti didesnę sumą.

  Taip pat labai svarbu išsinuomojus automobilį jį apžiūrėti kartu su nuomos kompanijos atstovu ir suderinti automobilio apgadinimus, kurie būtų raštiškai patvirtinti, kad nuomos gale netektų sumokėti už tai, ko asmuo nepadarė, kadangi būtų sunku įrodyti, kad šie trūkumai atsirado prieš sudarant nuomos sutartį. Grąžinus automobilį būtina reikalauti, kad būtų raštiškai patvirtinta, jog automobilis grąžintas nepriekaištingos būklės. Tai apsaugo nuomininką nuo nepagrįsto reikalavimo atlyginti nuostolius už padarytą žalą automobiliui.

  Tačiau ką daryti asmeniui, kuris Europos valstybėje išsinuomojo automobilį ir kyla problemų su automobilio nuoma (pavyzdžiui, padidėjo automobilio nuomos kaina, pateikiama pretenzija žalai atlyginti, kurios nepadarėte ):
  1. Pateikti paslaugos teikėjui raštišką pretenziją, kurioje reikėtų išdėstyti įvykio aplinkybes ir nurodyti konkrečius reikalavimus;
  2. Sulaukti atsakymo iš paslaugos teikėjo;
  3. Nesulaukus atsakymo per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 2 mėnesius) arba gautas atsakymas netenkina, galima kreiptis pagalbos į Europos vartotojų centrą.