Teisės klinikos studentai konsultavo klientę dėl VšĮ veiklos

    Šią savaitę teisės klinikos studentai Evelina, Neringa, Benas ir Rokas konsultavo klientę dėl viešosios įstaigos veiklos. Klientė kreipėsi su klausimu ar viešoji įstaiga gali teikti finansinę paramą gabiam muzikos mokyklos studentui, kuri nebūtų apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?

    Viešoji Įstaiga pagal įstatymą yra suprantama, kaip pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti – viešuosius interesus vykdant įvairią visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstatais, tad, norint vykdyti konkrečią veiklą pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, būtina VŠĮ įstatuose aiškiai bei išsamiai nurodyti veiklos sritis bei rūšis. Kadangi kūrybine veikla užsiimančios VŠĮ įstatuose stipendijų skyrimas nebuvo įtrauktas, kaip viena iš veiklos rūšių, norint skirti stipendijas reikia keisti VŠĮ įstatus įvardinant stipendijų skyrimą kaip vieną iš VŠĮ vykdomų veiklų. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį , jog stipendijos moksleiviams ir studentams gyventojų pajamų mokesčio prasme yra laikytinos neapmokestinamomis pajamomis, jeigu yra išpildytos visos sąlygos įsakmiai nurodytos jau minėto įstatymo 17 straipsnio 34 punkte. Pirma, stipendijos mokėjimas, kurioms mokėti yra naudojamos VŠĮ lėšos, kaip vykdoma veikla turi būti numatyta VŠĮ įstatuose. Antra, reikia nustatyti ar asmuo, kuris būtų stipendijos gavėjas yra tinkamas subjektas stipendijai priimti. Stipendijos gavėju negali būti VŠĮ dalyvis, vadinasi, asmuo, kuriam skiriama stipendija negali turėti nuosavybės teisės į VŠĮ turtą bei negali turėti prievolinių teisių ir pareigų, susijusių su VŠĮ. Taip pat stipendijos gavėjas negali būti VŠĮ darbuotojas arba darbuotojo šeimos narys. Trečia, stipendija negali būti susijusi su stipendijos gavėjo atliktais darbais VŠĮ labui.

    Taigi, VŠĮ gali skirti stipendiją, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, jei tokia veikla yra numatyta jos įstatuose ir stipendijos gavėjas atitinka gyventojų pajamų mokesčio įstatymo kriterijus.