Teisės klinikos studentai Evelina ir Rokas konsultavo klientę dėl VšĮ veiklos

  Šią savaitę į teisės klinikos konsultantus kreipėsi klientė su klausimu ar VšĮ reikia pateikti ataskaitą Valstybinei mokesčių inspekcijai apie gautos paramos panaudojimą? Ką daryti, jei nespėjau jos visos išnaudoti iki organizacijos finansinių metų pabaigos? Į klientės klausimus atsakė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės klinikos konsultantai Evelina ir Rokas.

  Viešosioms įstaigoms, asociacijoms ar kitokioms ne pelno siekiančioms organizacijoms (toliau – organizacija) yra aktuali iki 2 procentų nuo gyventojo pajamų mokesčio skiriama parama (toliau – 2 proc. parama) gaunama iš gyventojų pajamų mokesčio. Tai yra viena iš organizacijų pajamų rūšių, gaunamų tiesiai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI).

  Paprastai gavus paramą iš paramos teikėjo, pavyzdžiui UAB X, jai reikia pateikti ataskaitą apie panaudotus pinigus. Dažniausiai tokia sąlyga įrašoma į paramos sutartį. Todėl organizacijoms kyla klausimas – kaip elgtis gavus paramą, ar reikia teikti VMI ataskaitą apie panaudotas lėšas? Iš vienos pusės – “sutarties” šalys yra organizacija ir gyventojas skiriantis savo 1 ar 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Iš kitos pusės – pinigus realiai suteikia VMI. Taisyklė yra tokia, kad jei gauta 2 proc. parama, sudaro mažiau kaip 12 minimalių mėnesinių atlyginimų (toliau – MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis (arba lygias šiam dydžiui), tuomet nėra reikalavimo teikti ataskaitą. Pavyzdžiui, jei 2018 metais gauta tik 2 proc. parama ir dydis yra 4800 Eur arba mažiau – ataskaitos teikti nereikia.

  Jei per metus gaunama tik 2 proc. parama ir jos gaunama daugiau nei 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gautos šios lėšos, sausio 1 d., tuomet nurodydami 2 proc. paramos bendrą vertę nuo pirmojo euro ir jos panaudojimą, organizacija turi pateikti ataskaitą VMI.

  Apibendrinant, galima daryti išvadą, jog organizacijos turi pateikti ataskaitą VMI, jei yra bent viena iš šių sąlygų:
  ● organizacijos, per kalendorinius metus yra gavę ne tik 2 proc. paramą, bet ir gavę ar suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis;
  ● panaudoja ankstesnių laikotarpių deklaruotą paramos likutį (t.y. deklaruotą kaip gautą, bet nepanaudotą paramą),
  Tuomet organizacija turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir 2 proc. paramą (nelyginant jos dydžio su 12 MMA) ir jos panaudojimą.